En què es basa la proposta d'Andbank?

La proposta de valor d'Andbank es fonamenta a oferir serveis diferencials als inversors amb la finalitat de preservar el capital i fer-lo créixer a mitjà i llarg termini. Oferim des de serveis relacionats amb la seva cartera financera fins a aquells relatius a la planificació global del seu patrimoni. En aquest punt, plantegem diverses opcions de valor, entre les quals es troben -entre altres- la possibilitat d'invertir en actius alternatius o immobiliaris o la concessió de crèdit d'inversió o hipotecari.

La presència internacional del Grup Andbank ens permet oferir als nostres clients la custòdia dels seus actius en diferents països (Espanya o Luxemburg), facilitant una estratègia global de les seves inversions.

I la seva filosofia, en què es diferencia?

Tenim una forma diferent de fer banca privada. Ens basem en tres pilars clau: la transparència com una de les màximes per oferir l'accés del client a tota la informació de forma clara, la proximitat i el compromís. En no tenir conflictes d'interès, tenim la possibilitat d'oferir amb total honestedat i llibertat un univers amplíssim de productes i solucions d'inversió d'altres entitats.

I de quina manera s'articula?

Som un banc de milers de clients i no de milions de clients, i aquesta és una qüestió clau perquè ens permet donar un servei en el qual no hi cap cap altra cosa més enllà de l'excel·lència, la proximitat i la generació de valor i confiança. A més de la nostra xarxa de banquers, que compten amb una mitjana de 20 anys d'experiència, disposem d'un equip d'especialistes en determinades àrees que posem al servei de tots els clients que el requereixin; des d'experts en planificació patrimonial fins a estrategues de mercat o especialistes en el desenvolupament de productes innovadors.

A partir de quin patrimoni s'ofereix aquest servei?

La nostra especialització ens fa estar centrats a oferir solucions integrals de banca privada, amb un caràcter versàtil. Per això, som capaços de donar servei a qualsevol client amb un patrimoni suficient que faci necessari recórrer a un servei que requereixi especialització en inversions. El nostre model únic ens permet atendre les necessitats de cada client en funció de les seves circumstàncies particulars. Oferim atenció adaptada a cada perfil en funció del seu nivell patrimonial i expectatives, de manera que el client rep sempre un servei del més alt nivell i adequat a les seves demandes.

Per als patrimonis més elevats, superiors als cinc milions d'euros, hem creat el segment de Key Clients. Una filosofia que aporta valor afegit i solucions adaptades a les grans famílies i societats patrimonials.

Quin tipus de productes proposen als clients?

Un dels nostres avantatges competitius és que comptem amb una de les plataformes de producte més àmplies del mercat i un equip expert per tal de buscar els millors productes o solucions d'inversió a cada moment. Aquesta filosofia d'arquitectura oberta de producte és una qualitat molt apreciada tant pels clients com pels professionals de la gestió i l'assessorament. Cada client té unes necessitats particulars i plantegem les millors opcions en funció de cada perfil, amb una gran flexibilitat i sense cap conflicte d'interès. Avui dia els nostres clients tenen accés a més de 10.000 fons d'inversió de 400 gestores, 6.000 valors de 30 mercats i prop de 1.000 ETFs.

A més, el nostre equip de gestors i analistes identifica de forma constant i planteja nous serveis i alternatives d'inversió que contribueixin a diversificar la cartera dels nostres clients. Per exemple, en l'actual entorn de tipus d'interès, per a un determinat perfil de client, estem desenvolupant solucions d'inversió que ofereixen una rendibilitat a llarg termini en sectors amb potencial de creixement com l'immobiliari, les energies renovables, matèries primeres o capital de risc.

Quina dimensió té Andbank a Espanya?

Andbank Espanya va tancar el 2018 amb prop de 9.600 milions d'euros sota gestió, la qual cosa representa un creixement en el volum de negoci del 8% respecte a l'exercici anterior. Ens trobem en el «top ten» d'entitats de banca privada que operen a Espanya, comptem amb prop de 300 empleats i 19 centres de banca privada.

Ara que tothom parla d'impacte social, en què es basa la vostra política d'RSC?

La Responsabilitat Social Corporativa és un eix fonamental d'Andbank, i que dona suport a diferents iniciatives per contribuir a crear una societat millor. Col·laborem amb diferents organitzacions com Cris Càncer, Fero (Fundació de Recerca Oncològica, promotor del Vall d'Hebron Institute of Oncology -VHIO-) i Sant Joan de Déu, amb l'objectiu d'aportar i ajudar a recaptar fons per a la lluita contra el càncer, línia prioritària de la seva política d'RSC.

En aquest sentit, veig que també aposten per la inversió responsable.

Efectivament, en el marc de la nostra estratègia de plantejar propostes i solucions d'inversió innovadores als nostres clients, hem llançat recentment el nou fons SIGMA Global Sustainable Impact (GSI), un vehicle d'inversió multiactiu que aplica criteris mediambientals, socials i de bon govern corporatiu a l'hora de seleccionar els actius en els quals inverteix. El llançament d'aquest nou producte és un pas més en el camí iniciat fa tres anys per Andbank amb l'adhesió als PRI (Principis per a la Inversió Responsable de l'ONU).

I quin objectiu té aquest fons?

L'objectiu del fons és doble: d'una banda, persegueix obtenir rendibilitats consistents mentre genera un impacte positiu directe a través de les seves inversions. D'altra banda, el fet d'invertir en aquest fons fa que el partícip destini part dels beneficis i de la comissió de gestió a finançar projectes de recerca contra el càncer.

Aquest any, la fundació triada ha estat CRIS contra el càncer. D'aquesta manera, de cada 100 euros invertits pel client, 0,15 euros aniran directament al finançament de la recerca contra el càncer, i per cada 10 euros generats en rendibilitat pel fons, 1 euro es destinarà a la mateixa finalitat.

L'estratègia del nou fons es basa en el fet que les inversions amb enfocament ESG permeten gestionar millor el risc de la cartera i al mateix temps generar rendibilitats sostenibles a llarg termini. Es tracta d'una inversió que té sentit tant des del punt de vista financer com des de l'enfocament social.