La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va assegurar que el vot electrònic a les eleccions a les Cambres de Comerç de Catalunya «facilitarà i promourà» la participació als comicis. Durant la presentació del sistema de votació, la consellera va reivindicarque els plenaris tinguin «la major representativitat possible» i creu que això passa perquè les 682.000 empreses censades «connectin» amb la Cambra, «facin sentir les seves propostes i necessitats» i votin. Els comicis se celebraran del 2 al 8 de maig, i es podrà emetre vot electrònic des de les 9 del matí del dia 2 fins a les 9 del vespre del dia 7, mentre que el presencial s'estendrà, també, des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda del dia 8 de maig. S'escollirà representants per sufragi només per a algun dels epígrafs a les Cambres de Sabadell, Terrassa, Manresa, Girona i Sant Feliu de Guíxols.