La Seguretat Social va abonar ahir 33 milions d'euros a les mútues col·laboradores l'incentiu que permetrà reduir les cotitzacions a les contingències professionals a 23.486 empreses que el 2017 van contribuir a la disminució i a la prevenció de la sinistralitat laboral. Les mútues traslladen la bonificació a les empreses que compleixen els requisits, com per exemple estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i no haver estat sancionades, que hagin cotitzat durant quatre anys amb un volum total de contingències professionals superiors als 5.000 euros.