El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va anunciar el passat 29 de març que havia publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocatòria d'eleccions per renovar la composició de la Junta Rectora del Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE). El proper 4 de juny és la data prevista perquè els operadors inscrits al Consell escullin democràticament els sis vocals de la Junta, representants dels subsectors de la producció, de les empreses elaboradores, importadores i comercialitzadores, que conformen la meitat de la composició de l'òrgan rector de la corporació. Concretament, el CCPAE és l'autoritat de control encarregada d'auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics d'origen vegetal o animal, transformats o no, a Catalunya.

El procés d'enguany, dut a terme pel CCPAE i en coordinació amb totes les oficines comarcals del DARP, s'ha volgut reforçar en l'àmbit de la participació, facilitant el vot per correu i establint meses electorals arreu del territori per poder votar: a Barcelona, Girona, Lleida, Sort, Tarragona, Tortosa i Vic. Amb l'objectiu de fomentar la participació dels operadors en el procés electoral, el CCPAE facilita tota la informació a través de la seva pàgina web, servei consultable des del 2 d'abril.