El Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar un pla de 455 milions d'euros per impulsar el creixement, la internacionalització i l'eficiència energètica de les petites i mitjanes empreses, les Pime, el 99% del teixit empresarial estatal, el 62% del Valor Afegit Brut i el 66,5% de l'ocupació empresarial total. És la primera vegada que s'estableix un marc d'aquest tipus, fruit de la tasca del Consell Estatal de la Petita i Mitjana Empresa. Es tracta d'un òrgan col·legiat de caràcter consultiu format per l'administració central, les autonòmiques i les locals, així com les organitzacions empresarials i sindicals més representatives i el Consell Superior de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació.

Dels 455 milions, prop de 96 cobriran tres línies de finançament amb la previsió d'impulsar projectes innovadors amb una inversió induïda de 220 milions i un impacte de 1.600 llocs de treball directes, segons els càlculs de l'executiu espanyol.