La compravenda d'habitatges a Girona va augmentar un 3,3% en l'inici de l'any en comparació amb l'any passat, fins a les 1.903 operacions, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta del millor inici d'any en la venda d'habitatges des de 2008, quan aleshores es van vendre 2.253 habitatges en els dos primers mesos de l'any.

Malgrat això, a les comarques de Girona es va produir un descens interanual durant el febrer. Es van vendre 848 habitatges, això és un 2,2% menys que al febrer del 2018, dels quals 110 eren nous i 738 de segona mà, mentre que 815 eren lliures i 33 de protecció oficial. En relació amb el mes anterior, però, es va registrar un descens del 19%.

La compravenda d'habitatges a Catalunya va augmentar un 5,3% al febrer en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins a les 6.987 operacions.

Es tracta del millor mes de febrer des de 2017, quan aleshores es van vendre 11.466 habitatges. En relació amb el mes anterior, però, es va registrar un descens de l'11,4%. Del total, 1.127 eren habitatges nous i 5.860 eren de sona mà, mentre que 6.347 pertanyien a un règim lliure i 640 de segona mà. Al conjunt de l'Estat, també es va produir un augment del 5,3%, fins als 43.695 pisos. Les comunitats que van experimentar un major creixement van ser La Rioja (+71%) i Galícia (+22,6%) mentre que els majors descensos van ser a les Illes Canàries (-20,6%) i a les Illes Balears (-12%).

A la demarcació de Barcelona, es van produir 4.941 operacions de compravenda, xifra que representa un increment del 7,5% respecte el febrer de l'any passat. Del total, 848 habitatges eren de nova construcció i 4.093 de segona mà, mentre que 4.429 pertanyien a un règim lliure i 512 eren protegits.

A les comarques de Tarragona, la compravenda d'habitatges també va augmentar al febrer respecte el mateix mes de l'any passat, concretament en un 6,7%. Concretament, es van formalitzar 886 operacions, de les quals 108 corresponien a 108 habitatges nous i 778 de segona mà, mentre que 857 eren lliures i 29 protegits.

Per contra, a les comarques de Girona i Lleida es van produir descensos interanuals. En el cas de les comarques de Lleida la compravenda de pisos va caure fins a un 9% després que es registressin 312 operacions. D'aquests, 61 eren nous i 251 de segona mà, mentre que 246 eren lliures i la resta, 66, de protecció oficial.

Catalunya va calcar l'increment que s'ha registrat a Espanya, on la compravenda d'habitatges va pujar un 5,3% el mes de febrer passat en relació al mateix mes de 2018, fins a sumar 43.695 operacions Amb aquest repunt, la compravenda d'habitatges torna a taxes positives després d'arrencar l'any amb un descens interanual del 0,2%.

La pujada registrada al febrer va ser conseqüència de l'increment de les operacions sobre habitatges nous en un 18%, fins a 8.796 transaccions, i de l'avanç en un 2,5% en la compravenda d'habitatges usats, fins a 34.899 operacions.

El 89,8% dels habitatges transmesos per compravenda en el segon mes de l'any van ser habitatges lliures i el 10,2%, protegides. La compravenda d'habitatges lliures va augmentar un 4,7% al febrer en taxa interanual, fins a sumar 39.236 transaccions, en tant que les operacions sobre habitatges protegits van avançar un 11,3%, amb 4.459 transaccions.

En termes mensuals (febrer sobre gener), la compravenda d'habitatges va retrocedir un 8,3%, registrant el seu segon major descens en un mes de febrer des de 2015.

El mes de febrer passat el nombre més gran de compravendes d'habitatges per cada 100.000 habitants es va donar a La Rioja (192), Comunitat Valenciana (164) i Múrcia (130).

Andalusia va ser la regió que més operacions sobre habitatges va realitzar en el segon mes de l'any, amb 8.193 compravendes, seguida de Catalunya (6.987), Madrid (6.593) i Comunitat Valenciana (6.446).

Els majors avanços interanuals en la compravenda d'habitatges es van registrar a La Rioja (+71%), Galícia (+22,6%) i Castella-la Manxa (+21,9%).