BBVA Research preveu un menor creixement de la inversió en habitatge pels canvis reguladors, amb un avanç del 4,6% aquest any i un 4,3% el 2020, després de tancar l'any passat amb un creixement del 6,9%, al mateix temps que en la construcció s'estima un avanç del 4,8% i del 4,7%, respectivament. Així s'estableix en l'informe Situació a Espanya elaborat pel servei d'estudis de l'entitat, que assenyala que la contribució de la inversió en habitatge podria no ser tan elevada com s'esperava a l'anterior informe. Això es deu als canvis reguladors que «afecten el sector i augmenten la incertesa jurídica per a l'arrendador, redueixen els incentius per a l'entrada de grans inversors i que converteixen en menys atractiva la compra a autonomies amb exposició al sector turístic».

L'informe explica que el tancament de 2018 va estar marcat per una «creixent inseguretat» jurídica motivada per canvis regulatoris al voltant de la liquidació de l'impost d'Actes Jurídics Documentats, la qual cosa es va plasmar en una desacceleració de la venda residencial, «probablement transitòria», de la qual «el sector sembla no haver-se recuperat totalment en els primers compassos de l'any en curs».

A més, considera que els canvis legislatius a l'entorn del mercat del lloguer residencial podrien tenir un caràcter més permanent, ja que l'augment de la inseguretat jurídica dels arrendadors d'habitatges «pot descoratjar els incentius d'inversors, tant particulars com institucionals, i impactar en l'oferta de lloguers». Una circumstància que podria notar-se més a les autonomies amb major exposició al turisme, també afectades per l'esgotament dels fluxos de visitants no residents, afegeix BBVA Research.

D'aquesta manera, preveu una revisió a la baixa de la inversió en habitatge a l'actual bienni, que serà una mica més intensa el 2019 donat el major impacte dels canvis regulatoris, fet pel qual espera un creixement de la inversió del 4,6% aquest, 1,6 punts percentuals menys que a l'escenari anterior, i del 4,3% el 2020 (1,9 punts percentuals menys).

A més, l'informe reflecteix que l'estoc de crèdit al sector privat va moderar la seva caiguda a l'inici de 2019, amb un retrocés del 3,1% al gener, mentre que les noves operacions concedides també es van situar en terreny negatiu al començament de 2019 i van caure un 9,4% en els dos primers mesos de l'any.

Per tipus d'operacions, les de finançament a empreses han mostrat un comportament negatiu durant els dos primers mesos de l'any. Així, el finançament d'empreses de més d'un milió d'euros va baixar un 10,2% a l'acumulat gener-febrer.