17 de abril de 2019
17.04.2019
Diari de Girona

L'Estat comença a cotitzar des de l'1 d'abril pels cuidadors de dependents

17.04.2019 | 00:44
L'Estat comença a cotitzar des de l'1 d'abril pels cuidadors de dependents

Els cuidadors no professionals de beneficiaris de la Llei de Dependència poden subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social sense haver de pagar ells les cotitzacions equivalents al topall mínim del règim general, segons el Ministeri de Treball.

A partir d'ara, les cotitzacions socials d'aquests convenis, també dels quals ja estaven en vigor, són a càrrec de l'Administració General de l'Estat i no generen cap cost al cuidador no professional.

Així executa el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació, que, una vegada convalidat en el Congrés dels Diputats, recupera en la seva integritat el conveni especial ja previst en un decret de 2007, que va ser modificat en 2012 per l'anterior Govern.

«El principal avantatge per als cuidadors no professionals, majoritàriament dones, és que d'aquesta forma els anys dedicats a cura de la persona dependent s'integren en la seva vida laboral i contribueixen a generar dret a prestacions com la de jubilació o la d'incapacitat permanent», assenyalen des del departament dirigit per Magdalena Valerio.

Aquest conveni està dirigit a aquelles persones que estan designades com a cuidadores no professionals en el Programa Individual d'Atenció (PIA), elaborat pels Serveis Socials corresponents al municipi de residència de la persona sol·licitant. Per a subscriure-ho és necessari que la cuidadora no estigui donada d'alta en la Seguretat Social en cap règim a temps complet ni en la desocupació.

A més, la persona que rep les cures ha de tenir reconeguda la prestació econòmica de dependència per a donar opció al seu cuidador a subscriure el conveni especial.

La sol·licitud s'ha de presentar en les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social en les quals existeix un formulari per a aquesta fi. També es pot sol·licitar en la seu electrònica utilitzant el servei d'«Alta en Conveni Especial», sempre que es disposi de certificat electrònic.

El formulari corresponent ha d'anar acompanyat de la resolució de la prestació econòmica de la dependència i el DNI tant del cuidador no professional com de la persona dependent.

Si en subscriure el conveni, s'opta per la base de cotització equivalent al topall mínim del règim general, el pagament de la quota serà assumida íntegrament per l'Administració.

No obstant això, si el cuidador no professional opta per una base de cotització superior, l'Administració de l'Estat assumeix la quota corresponent a la base mínima de cotització i el cuidador paga per la resta, és a dir, per la diferència entre la base que hagi triat i la base mínima.Els convenis especials de cuidadors no professionals de les persones en situació de dependència, subscrits amb anterioritat a l'1 d'abril (uns 7.000), continuen vigents, però ja no hauran de fer front a les quotes.

Els cuidadors la persona dependent dels quals tenia reconeguda la prestació econòmica amb anterioritat a l'1 d'abril tenen tres mesos (90 dies naturals) per a sol·licitar el conveni i que els seus efectes s'estenguin des d'aquesta data, és a dir, des del mateix 1 d'abril. Si ho subscriuen després del 30 de juny, el conveni tindrà efectes a partir de la data de subscripció.

Així mateix, els cuidadors de persones la prestació econòmica de les quals per dependència sigui reconeguda a partir de l'1 abril tenen 90 dies per a sol·licitar el conveni si volen que els seus efectes siguin des de la data en la qual se'ls hagi reconegut la prestació. Si se sol·licita després d'aquests 90 dies naturals, el conveni tindrà efectes des de la data de subscripció d'aquest.

En el cas que el cuidador passi a ser titular d'una pensió de jubilació, incapacitat permanent de viduïtat o de favor familiar o compleixi els 65 anys, haurà de donar de baixa el seu conveni.

També s'extingeix el mateix quan mor la persona assistida, es deixa de percebre la prestació econòmica per a cures familiars o es deixen de prestar serveis com a cuidador.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit