El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat va exposar el model de dades obertes de la Política Agrària Comuna (PAC) en el Seminari Internacional SIGC sobre la utilització de les noves tecnologies en la PAC, organitzat per la Comissió Europea, conjuntament amb el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), a la seu de la Conselleria d'Agricultura de la Junta de Castella i Lleó, a Valladolid, els dies 10 i 11 d'abril.

El Departament informa a través d'un comunicat que es tracta d'unes jornades on es va compartir i debatre diferents experiències relatives a la utilització de les noves tecnologies en la PAC. El DARP va presentar davant de 184 representants de diferents països, de diferents responsables de la Comissió Europea, i de diversos centres tecnològics i universitats, la difusió i l'accés lliure i gratuït de les dades obtingudes durant la gestió dels ajuts de la PAC.

En aquest sentit, el Departament d'Agricultura, amb visió de futur, ja va començar a subministrar dades obertes fa 15 anys. Ara, la Comissió Europea planteja que aquesta pràctica sigui obligatòria a tots els estats membres, i està estudiant una proposta de reglament per a la seva consecució. Gràcies a la seva transparència, el DARP va demostrar així la seva capacitat innovadora i també el fet que es troba al capdavant dels Organismes Pagadors a nivell europeu. Segons Agricultura, aquestes dades permeten una millor declaració dels ajuts, simplificar la gestió, contribuir a crear riquesa en el sector agrari, donar difusió i subministrar lliurement i de forma gratuïta la informació generada al voltant de la gestió de les ajudes de la PAC. Amb aquesta disposició i facilitació de l'accés de les dades de caràcter no personal, el sector agrari en especial o qualsevol altre interessat de la societat, pot utilitzar aquesta informació territorial per a aconseguir els seus objectius, segons el DARP.

Temes clau de les jornades

En les esmentades jornades es van poder compartir aspectes relatius als nous controls per monitoratge, que seran obligatoris en la propera reforma de la PAC, i que el DARP realitzarà enguany en la zona del Delta de l'Ebre per al control dels ajuts associats a l'arròs. També es van exposar experiències entre els diferents estats membres en relació a les noves tecnologies per aplicar en la PAC. El Departament subratlla que en la sessió destinada a compartir les dades obertes entre administracions i ciutadans és on es va efectuar la ponència titulada « IACS data sharing in Catalonia» (Compartint dades del Sistema Integrat de Gestió i Control a Catalunya), impartida per la cap del Servei de Control Integrat i Pagaments del DARP, Laura Ruana.

Aquestes jornades, organitzades per la Comissió Europea, es realitzen anualment en diferents països amb l'objectiu de compartir l'experiència entre diferents estats membres, la pròpia Comissió Europea, i diferents organismes relacionats amb les noves tecnologies i la gestió dels ajuts de la PAC.