El pes de treballadors menors de 34 anys al sector de la construcció s'ha reduït més de 20 punts en els últims deu anys, de manera que ara només suposen el 19% dels ocupats del sector, davant del 42% del 2008. Així ho reflecteix un informe de la Fundació Laboral de la Construcció que adverteix que, precisament, un dels principals reptes i necessitats del sector és el rejoveniment de les seves plantilles.

El 2018 treballaven al sector una mica més d'1,22 milions de treballadors, la meitat que el 2008, quan el «totxo» es va veure arrossegat per la crisi econòmica: dels 2,45 milions de treballadors que tenia el sector el 2008 es va arribar a només 993.500 treballadors el 2014 després de sis anys continus de destrucció de llocs de treball.

A partir de 2015, amb la recuperació econòmica, la construcció va començar a remuntar, encadenant quatre anys d'augment de les seves plantilles fins a arribar als 1,22 milions d'ocupats el 2018. En ser el sector que més ocupació va destruir durant la crisi, la recuperació de la seva mà d'obra està sent més lenta que a altres activitats econòmiques.

Amb la caiguda de l'ocupació al sector també ha variat el pes de les diferents franges d'edat en l'ocupació. El 3% dels treballadors de la construcció tenen entre 20 i 24 anys i el 16% tenen entre 25 i 34, percentatges que el 2008 eren del 8% i el 32%, respectivament. A més, mentre que fa deu anys el 2% dels ocupats del sector tenien entre 16 i 19 anys, el 2018 no quedaven ja treballadors d'aquesta edat.

Al mateix temps que perdia joves, el sector ha anat guanyant treballadors de major edat en els últims deu anys. Així, el pes dels treballadors de 35 a 44 anys ha pujat del 29% al 35% des de 2008; la presència de treballadors de 45 a 54 anys ha augmentat des del 19% al 31%, i la dels majors de 55 anys s'ha incrementat set punts, fins al 16%.

«L'aparició de noves formes de treball associades a l'avanç tecnològic, l'ús de nous materials i l'optimització dels processos productius requereixen una força de treball cada vegada més formada i professionalitzada i amb un adequat relleu generacional», destaca la Fundación Laboral de la Construcción en el seu informe.

Poc pes de les dones

Analitzant el pes dels treballadors per sexes, les dones representaven el 2018 només el 8,7% del total d'ocupats de la construcció, amb 106.300 treballadores. Aquest percentatge s'ha reduït lleugerament respecte el de 2017 (8,8%), però supera en 1,5 punts l'existent el 2008, quan únicament el 7,2% dels treballadors de la construcció eren dones.