La retribució mitjana bruta a les grans empreses que operen a Espanya va augmentar un 0,7% al febrer en taxa interanual, dues dècimes menys que al gener, mentre que l'avanç de l'ocupació es va accelerar una dècima, fins al 2,8%, segons dades de l'enquesta «Vendes, ocupació i salaris de les grans empreses», elaborada per l'Agència Tributària. L'AEAT destaca que el rendiment brut mitjà no presenta «novetats» respecte el 2018, ja que en els dos primers mesos d'aquest any es registra un increment acumulat del 0,8%, el mateix que en el conjunt de l'exercici passat.

Per la seva banda, els perceptors de rendiments del treball, indicador fiscal que apropa l'evolució de l'ocupació assalariada, van créixer al febrer un 2,8%, una dècima més que al gener. Malgrat això, l'AEAT reconeix que aquesta millora «no és suficient» per revertir la «suau desacceleració» de l'ocupació observada des de mitjans de 2017, tot i que sí que considera que aquesta «sembla estar propera a un mínim».

Per la seva banda, les vendes totals registrades per les grans empreses van pujar un 3% interanual al mes de febrer un cop corregit l'efecte estacional i de calendari, i han encadenat així la seva tercera millora consecutiva. Aquesta taxa supera en quatre dècimes la registrada al gener i porta el creixement acumulat de les vendes en els dos primers mesos fins al 2,8%.

«És aviat per afirmar de manera inequívoca que hi ha un canvi de tendència, però el conjunt de gener i febrer supera el creixement registrat en el quart trimestre de 2018 (2,5%) i la moderació que s'observava d'aquesta tendència sembla haver-se frenat», sosté l'AEAT.

Les vendes interiors van créixer en el segon mes de l'any un 2,8% interanual, una dècima per sobre del creixement experimentat al gener, mentre que les exportacions van ser les que més van aportar a la millora de les vendes, en registrar al febrer un avanç interanual del 3,2%, un punt més que al gener.

Millora de les exportacions

L'Agència Tributària estableix que la millora de les exportacions experimentada al febrer es deu tant a les exportacions dirigides a la Unió Europea, que van augmentar un 2,2% interanual, davant del 0,8% del mes anterior, com a les exportacions a tercers, que van accelerar el seu creixement dos punts, fins al 4,1%.

Finalment, les importacions van augmentar al febrer un 0,7% en relació amb el mateix mes de 2018, taxa un punt inferior a la registrada al gener.