Banc Sabadell ha tancat la venda del 80% de Solvia a Holding Spain, del grup Intrum AB, per 241 milions d'euros un cop obtingudes les pertinents autoritzacions, segons va informar aquest dimecres l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. L'operació es va anunciar a finals de l'any passat i quedava pendent el vistiplau de les autoritats. Els 241 milions d'euros es corresponen amb el valor de la totalitat del capital social de Solvia, de 300 milions d'euros, i es podria incrementar en un import màxim de 40 milions si es compleixen les condicions previstes relacionades amb l'evolució de determinades línies de negoci de Solvia, segons precisa l'entitat. L'operació ha generat una plusvàlua de 138 milions.

El banc mantindrà el 20%

A través de l'acord, Intrum ha adquirit el 80% mentre que el 20% restant el seguirà mantenint el Banc Sabadell. Un cop concretada l'operació, el director general d'Intrum per a Iberia i Llatinoamèrica, va destacar que «hem ampliat el perímetre de la nostra relació comercial amb Banc Sabadell, aprofundint i enfortint la col·laboració entre ambdues companyies». «Solvia serà una contribució molt positiva a llarg termini per al nostre negoci a Espanya», va afegir.

A la cartera de Solvia, hi ha hipoteques residencials, préstecs corporatius i per a petites i mitjanes empreses, immobles comercials, crèdits garantits i no garantits i carteres de béns immobles. En total, la companyia disposa de 700 treballadors.