Iberdrola va obtenir un benefici net de 963,9 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, un 15% més que en el mateix període de 2018, impulsat per l'augment de la demanda, l'increment de la producció eòlica marina i el bon comportament del negoci de generació i clients a Espanya.

Segons l'elèctrica a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el resultat brut d'explotació (ebitda) va ascendir a 2.599,4 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment de l'11,9%, amb millores en tots els negocis.

El resultat es va veure influït de forma positiva per les millores tarifàries al Brasil juntament amb les eficiències reeixides i l'augment de la demanda, l'increment de la producció eòlica marina gràcies a la contribució del parc Wikinger aquest any el primer trimestre complet, la capacitat més gran instal·lada a Mèxic i el bon comportament del negoci de generació i clients a Espanya.

No obstant això, van pesar en contra el descens de la producció a Regne Unit per la venda d'actius de generació convencionals i l'entrada en vigor en aquest país de preus màxims sobre determinades tarifes d'electricitat i gas.

Ingressos que repunten

Els ingressos de la companyia van repuntar un 8,5% fins a març, fins a situar-se en 10.138,9 milions d'euros, i el marge brut va millorar un 7,8%, fins a aconseguir els 4.323,1 milions, en el trimestre.

Per part seva, el resultat net d'explotació (ebit) es va situar en 1.632,2 milions d'euros, un 17,7% més que en el mateix període de l'any anterior.

El negoci de Xarxes, que va millorar en totes les geografies, va generar un ebitda de 1.318,4 milions d'euros, un 9,9% més, mentre que el de Renovables es va situar en 683,6 milions d'euros, un 13,3% més, gràcies a Regne Unit, el Brasil i Mèxic, i l'aportació de l'eòlica marina, que van compensar la menor producció a Espanya i els Estats Units.

En el cas del negoci de Generació i Clients, l'ebitda va créixer un 19,2% i va aconseguir els 600,5 milions d'euros, recolzat fonamentalment en el comportament d'Espanya i Mèxic, que van compensar el descens del 66,2% que hi ha hagut a Regne Unit per la venda dels actius de generació tèrmica a la fi de 2018 i l'entrada en vigor al gener de preus màxims sobre determinades tarifes d'electricitat i gas.

D'altra banda, Iberdrola, dins de les desinversions que duu a terme, va aconseguir en el primer trimestre de l'any un acord amb Lyntia Networks per a la cessió a llarg termini del dret d'ús de la seva capacitat excedentària de fibra òptica, per una contraprestació de 260 milions d'euros, que no té encara impacte en els resultats dels primers tres mesos de 2019.