Els grups bancaris que operen a Espanya van obtenir un benefici net conjunt de 14.846 milions d'euros el 2018, que va ser un 23% superior al ja existós any anterior, a causa de les menors necessitats de provisions i sanejaments que van tenir les entitats i a la contenció de les despeses. Malgrat l'entorn de tipus d'interès negatius, el marge d'interessos d'aquests bancs, que inclou la majoria dels ingressos, es va mantenir en 59.000 milions, en tant que el marge brut, que afegeix interessos, comissions i dividends, es va reduir un 2,1% i va quedar en 83.090 milions, va explicar ahir en roda de premsa el president de la patronal de la banca, AEB, José María Roldán.

El crèdit a la clientela va créixer un 2,6% i va superar els 1,5 bilions a tancament de 2018, la qual cosa va representar el 60% del balanç consolidat dels bancs, amb una morositat del 4,1% que va millorar a la registrada en 2017 al mig punt percentual i una cobertura dels actius dubtosos del 67%, cinc punts més. Els dipòsits de la clientela van superar els 1,4 bilions d'euros després de créixer un 2%, fins a representar el 55% del balanç, enfront del 54% de l'any anterior. Les provisions i dotacions per deterioració d'actius financers van seguir amb la tendència a la baixa registrada en els últims anys, i es van reduir en 2.600 milions d'euros o un 13%, de forma «consistent» amb l'esforç continuat en la reducció de la mora.

Balanços de primer trimestre

El balanç de 2018 es va conèixer en la mateixa jornada en què els bancs van començar a donar a conèixer els seus resultats del primer trimestre de 2019. El primer a fer-ho -ahir va ser el Sabadell, el dilluns li toca a Bankia i el dimarts a CaixaBank- va ser Bankinter. L'entitat la consellera delegada de la qual és María Dolores Dancausa va obtenir un benefici net de 145 milions d'euros, la qual cosa suposa un lleu repunt del 1,4% respecte al guanyat un any abans.

El Banc Sabadell va tancar el primer trimestre de l'any amb un benefici net atribuït de 258,3 milions d'euros, segons va informar amb un fet rellevant a la Comissió Nacional de Mercat de Valors (CNMV). La xifra és un 0,4% més baixa en comparació interanual, però confirma la recuperació del benefici recurrent de l'entitat.

Banc Sabadell, a més, ha reforçat durant aquest últim trimestre la seva posició de capital, a través de la venda del 80% de Solvia, valorada en 300 milions d'euros i que el grup espera que generi una plusvàlua de 138 MEUR. Així, la ràtio de solvència CET1 «fully loaded» pel Banc Sabadell se situa en l'11,15%, i la CET1 «phase in» en l'11,7%.