La Cambra de Comerç de Girona donarà avui per tancada la primera part del procés electoral sense haver de celebrar cap tipus de votació. La Junta Electoral Territorial va proclamar i declarar electes les 30 candidatures destinades a ser escollides per sufragi i les cinc candidatures a proposta de les organitzacions empresarials.

El procés electoral de la Cambra de Comerç de Girona va seguir el seu curs a partir de la renúncia de dues empreses candidates per sufragi i que inicialment comportaven eleccions a dues grups electorals. Aquesta circumstància va provocar que no s'haguessin d'efectuar votacions ni electròniques ni presencials, previstes inicialment del 2 al 8 de maig.

Des de la Cambra de Comerç de Girona es va «agrair la laboriosa tasca prèvia dels gremis i associacions empresarials per promoure una intensa participació dels seus associats en la proposta de representants camerals de tots els sectors de l'economia gironina». Així mateix, «la bona sintonia entre les patronals gironines ha permès sumar esforços per tal d'arribar a una candidatura de consens a l'hora de proposar els seus representants».

Segons la Cambra de Comerç, «s'està a l'espera de la proclamació dels restants 10 membres que, segons la normativa electoral, obtindran representació a partir de la seva aportació econòmica a la Cambra de Comerç de Girona. Aquesta proclamació està prevista per al 20 de maig de 2019, per completar així els 45 membres legalment establerts, donat que no s'ha rebut cap reclamació i/o al·legació contra aquestes candidatures.

La constitució del nou plenari i la corresponent elecció del president i del comitè executiu es preveu per a la primera setmana de juny. L'actual comitè executiu i els seus càrrecs principals seguiran en funcions fins a aquesta data.

Jaume Fàbrega, el candidat

L'empresari Jaume Fàbrega opta a presidir la Cambra de Comerç de Girona. Fàbrega ja forma part de l'actual Comitè Executiu -és vicepresident- i assegura que vol que la seva sigui una candidatura «de consens». L'actual vicepresident segon de la Cambra de Comerç de Girona ja avança que, si surt escollit, entre les seves prioritats hi haurà la defensa de «les petites i mitjanes empreses», que suposen més del 90% del teixit econòmic gironí. «Volem ser la seva veu», subratlla Fàbrega.