L'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) ha explicat aquest dimarts els canvis normatius que presenta la campanya de renda 2018. El president de l'APttCB, Joan Cortecans, ha apuntat que creuen que Hisenda està "perdent el nord" amb l'eliminació del paper perquè no tots els contribuents poden seguir aquest "camí digital". Per altra banda, l'associació ha valorat que la campanya de renda 2018 no presenta "grans" novetats però que aquestes són "complicades". Entre elles, han destacat com a deducció "estrella" la de maternitat per despeses de custòdia de fills en guarderies, amb un increment màxim de fins a 1.000€, però que sols es podrà desgravar la part proporcional dels mesos que el nen hagi anat a la guarderia.

En aquesta línia, també han destacat que aquest és el primer any que està regulada la deducció de les despeses de l'habitatge per autònoms que treballin a casa. Tot i això, han explicat que en alguns casos el client considera que no val la pena perquè la quantitat és molt reduïda. Masdéu ha explicat que només es permet deduir el 30% de la part proporcional de l'habitatge que es dedica a l'activitat. D'aquesta manera, si es dedica un 30% de la casa a l'activitat, es podrà deduir el 30% del 30% de la despesa, per tant, un 9%. Xifra que han considerat "ridícula".

Per altra banda, l'Associació de tècnics tributaris ha apuntat la deducció de l'habitatge habitual com una de les problemàtiques. El responsable de Premsa i Comunicació de l'APttCB, Xavier Masdéu, ha subratllat que és Hisenda qui determina si aquell habitatge és o no habitual i això crea una sèrie de problemes que, en molts casos, no es poden resoldre amb cap classe de recurs. Així mateix, ha explicat que passa el mateix amb el cas contrari, quan una propietat que no està llogada Hisenda considera que hi ha rendes de lloguer ocultes perquè els consums són superiors al que consideren normal per a un habitatge no llogat.

A més d'aquestes novetats hi ha una reducció de la quota per rendes inferiors als 16.825€ i l'increment de límit que genera obligació a declarar, si hi ha més d'un pagador, que passa dels 12.000€ als 12.643€. L'APttCB ha recordat que aquest increment va ser publicat amb la llei de pressupostos del 5 de juliol i que, per tant, fins a aquella data el límit és de 12.000€. Serà per a l'any 2019 que el límit passarà a ser de 14.000.Cortecans també ha comentat que hi ha una ampliació de l'import exempt dels premis de loteries i apostes.

Fins al 5 de juliol, ha apuntat, estaven exempts els premis inferiors a 2.500€ i a partir d'aquesta data passen a ser de 10.000€. A més, ha afegit que per a l'exercici de 2019 no es tributaran els premis derivats de jocs que siguin inferiors a 20.000€ i a 40.000€ el 2020.L'APttCB també celebra l'increment de la deducció per família nombrosa a partir del quart fill i l'establiment d'una deducció per cònjuge discapacitat a càrrec.

A més de la clarificació de la possibilitat de deduir les dietes dels autònoms, que tot i amb condicions, ha explicat Masdéu, són de 26,67€ per dia o 53,34€ si es pernocta. Ha afegit que és "complicat" perquè s'ha de disposar del document justificatiu i poder justificar la necessitat del desplaçament, entre d'altres, però que "almenys hi ha una base jurídica".