Després d'analitzar l'Ordre de Reducció de Mòduls de l'IRPF del Ministeri d'Hisenda, publicada el passat 30 d'abril, la Coordinadora d'Organització d'Agricultors i Ramaders (COAG) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), han informat aquesta setmana que demanaran que s'esmenin els oblits i greuges que afecten diferents sectors agrícoles i ramaders catalans. En aquest sentit, ja han negociat amb Hisenda la modificació urgent de l'Ordre sobre la base de l'informe elaborat pels representants dels productors. JARC subratlla que «els municipis de Girona han estat els grans oblidats», sobretot per circumstàncies climàtiques.

Segons JARC, les principals afectacions productives a les explotacions gironines han estat «a causa de la sequera, el fort vent i episodis de pluges intenses, que han minvat considerablement les produccions d'olivera, cereals, farratges i, en menor mesura, fruita dolça, sobretot a les comarques de l'Empordà i el Gironès».

L'organització agrícola i ramadera assenyala que «els cereals, la vinya i la fruita seca queden exclosos de la rebaixa fiscal en nombroses comarques afectades per greus adversitats climàtiques» i, en el cas de la ramaderia, «només s'ha reduït l'índex de rendiment del boví de llet, malgrat que el conjunt de produccions ramaderes extensives i semiextensives es van veure molt afectades per la falta de pluges i l'absència de pastures».

Cereals i farratges

Respecte a la Catalunya Central i Girona, l'organització agrària catalana lamenta que no s'hagin tingut en compte les seves peticions de reducció de mòduls per a les produccions de cereals i farratges.