El 36% de l'ocupació existent a Espanya es trobaria en risc elevat de ser automatitzada davant l'avanç de la revolució digital i de la robotització, sent els col·lectius més afectats els treballadors amb contracte temporal, els ocupats en agricultura, indústria manufacturera, hostaleria , comerç, activitats de la llar i administratives, segons estimacions realitzades per BBVA Research.

Així es desprèn dels últims informes realitzats pel servei d'estudis de l'entitat sobre l'impacte de la revolució digital, que conclou que hi ha un 36% de llocs de treball en risc de ser automatitzats, després d'atribuir a cada ocupat de l'Enquesta de població activa (EPA) una probabilitat d'automatització de l'ocupació que exerceix. Amb les últimes dades de l'EPA, que reflecteixen una xifra d'ocupats de 19,47 milions de persones, el nombre aproximat de llocs de treball amb risc «elevat» de ser automatitzats superaria els set milions.

No obstant això, l'anàlisi elaborat per BBVA Research explica que l'orientació productiva d'Espanya, amb un major pes en l'ocupació de determinats serveis, podria estar reduint el percentatge d'ocupats vulnerables a la computarització.

Entre aquests serveis destaquen les tasques administratives especialitzades, la recepció en establiments hotelers o els empleats domèstics. En línia amb l'evidència per a altres països, s'aprecia que la distribució de l'ocupació a Espanya tenint en compte la seva probabilitat d'automatització es troba polaritzada.

A l'altre extrem se situen aquelles ocupacions vinculades amb la direcció, l'enginyeria, l'ensenyament o la salut, menys exposades a aquest efecte substitució.