Catalunya inverteix en les seves empreses, però això no es tradueix en el mateix grau de millores de productivitat que obtenen altres països que inverteixen igual, segons dades de l'informe Model productiu i productivitat a Catalunya del CTESC.

El ponent de l'informe, Modest Guinjoan, va lamentar que Catalunya «no és capaç d'esprémer» millor l'eficiència tècnica de les inversions. Segons les darreres dades fetes públiques en la presentació de l'informe, l'aportació mitjana de la productivitat al PIB per càpita català és d'un 0,3% en els darrers 18 anys. La secretària d'Economia, Natàlia Mas, va admetre que «no són dades del tot positives» perquè, tot i que superen la mitjana europea, estan per sota dels nivells de les principals economies del món.

Guinjoan va afirmar que l'economia catalana genera noves empreses i va dir que és un factor «envejable» per altres països, però va advertir del risc que no siguin prou competitives. En aquest sentit, l'expert va assenyalar que aquestes noves empreses presenten nivells menors de productivitat i són «bones candidates» a patir dificultats en període de crisi i a haver de tancar per aquestes mancances.

Segons l'estudi, entre els anys 2000 i 2016, el creixement econòmic a Catalunya queda relativament diferenciat del de la majoria de les 37 economies comparades. L'anàlisi apunta dos períodes ben diferenciats: en època de bonança econòmica, Catalunya té bons resultats del PIB per càpita, però hi ha un creixement «poc intensiu» de la productivitat. És a dir, les empreses no aprofiten prou les èpoques de creixement per invertir en millores d'eficiència. Llavors, durant l'època de crisi, les companyies tenen una «menor resiliència» i per això cau de forma més «intensa i duradora» el PIB per càpita.

L'estudi assenyala que la productivitat total dels factors (PTF), la diferència entre com creix la producció i la mitjana dels factors usats per obtenir-la, mostra que destaca la indústria manufacturera. De fet, aquest sector es troba al voltant d'un 16% per sobre de la mitjana. En aquest sentit, Modest Guinjoan va assegurar que Catalunya és un país amb un teixit industrial «molt ric». Segons ell, hi ha «grans oportunitats», però cal fer una expansió industrial i apostar pel sector i les seves millores.

L'informe també presenta recomanacions per millorar les infraestructures de mobilitat, desenvolupar amb més celeritat les mesures del Pacte Nacional per a la indústria, reforçar l'emprenedoria, invertir en recerca, innovació i propietat intel·lectual i en actius directament relacionats amb la millora de la productivitat, o potenciar l'eficiència energètica.