El nombre d'hipoteques per comprar un habitatge a Girona al març es va situar en 472 contractes, cosa que suposa el 7,99% menys que el mateix mes de l'any passat, segons les xifres publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La xifra d'aquest mes de març és la segona ciaguda consecutiva després que el març de l'any passat també es registrés una davallada de més de 5%.

Malgrat tot, en els primers tres mesos d'aquest any, a Girona s'han signat 1.515 hipoteques, amb un increment del 6,46% en relació amb el mateix període de l'any passat i se situa com la millor arrancada d'any des de 2013. D'acord amb les dades difoses per l'INE, l'import mitjà de les hipoteques sobre habitatges a Girona va pujar un 3,3% respecte el primer trimestre de 2018, fins als 186.100 euros, mentre que el capital prestat va pujar un 10,6% en taxa interanual, fins a fregar els 282 milions d'euros.

Al conjunt d'Espanya, les hipoteques constituïdes sobre habitatges inscrits en els registres de la propietat es va situar en 30.716 al març, xifra un 15,8% superior a la del mateix mes de 2018 i la més elevada en aquest mes des de 2011, segons l'INE, que recorda que aquestes dades procedeixen d'escriptures públiques realitzades en mesos anteriors. Amb aquest repunt interanual, que és més de sis punts superior al registrat al febrer (+9,2%), la signatura d'hipoteques sobre habitatges encadena dotze mesos de taxes positives.

Amb aquest repunt interanual, que és més de sis punts superior al registrat al febrer (+9,2%), la signatura d'hipoteques sobre habitatges encadena dotze mesos de taxes positives.

D'acord amb les dades difoses per l'INE, l'import mitjà de les hipoteques En termes mensuals (març sobre febrer), el nombre d'hipoteques sobre habitatges va retrocedir un 1%, mentre que el capital prestat per a aquest tipus d'hipoteques va pujar un 0,2%.

Madrid i Andalusia, al capdavant

Les comunitats amb major nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges al març van ser Madrid (6.102), Andalusia (6.069) i Catalunya (5.135). Les majors taxes de variació anual es van donar a Balears (+49%), Extremadura (+35,6%) i Múrcia (+31,1%). Els únics descensos van correspondre a Aragó (-18,3%), Comunitat Valenciana (-2,1%) i Astúries (-1,6%).

El tipus d'interès mitjà per als préstecs hipotecaris sobre habitatges va aconseguir el mes de març passat el 2,62%, pràcticament el mateix que un any abans, amb un termini mitjà de 24 anys. El 58,1% de les hipoteques sobre habitatges es va constituir a tipus variable, en contrast amb el 41,9% que es va signar a tipus fix. El tipus d'interès mitjà a l'inici per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable es va situar en el 2,34%, enfront del 3,11% de les de tipus fix.

Pugen les finques les hipotecades

D'acord amb les dades de l'organisme estadístic, durant el tercer mes de l'any es van constituir 42.091 hipoteques sobre finques rústiques i urbanes (dins d'aquestes últimes s'inclouen els habitatges), xifra que suposa un increment del 15,2% respecte a març de 2018.

El capital dels crèdits hipotecaris concedits va pujar un 23,2% respecte al mateix mes de 2018, fins als 6.168,2 milions d'euros, en tant que l'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre el total de finques va ascendir a 146.544 euros, un 6,9% més.

El tipus d'interès mitjà a l'inici per al total de finques es va situar en el 2,58%, amb un termini mitjà de 23 anys. Per a les hipoteques a tipus variable, que representen el 60,6% del total, el tipus d'interès mitjà va ser del 2,27% a l'inici, mentre que es va situar en el 3,24% per a les de tipus fix.

Canvis en les condicions

Quant a les hipoteques amb canvis registrals, van sumar 6.507 al març, un 12,7% més que en el mateix mes de 2018. Atesa la classe de canvis en les condicions, al març es van produir 5.113 novacions (o modificacions produïdes amb la mateixa finalitat financera), amb un avanç interanual del 10,7%.

El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va pujar un 24,2%, mentre que el nombre d'hipoteques en les quals va canviar el titular del ben hipotecat (subrogacions al deutor) repuntó un 9,5%. De les 6.507 hipoteques que van canviar les seves condicions el mes de març passat, el 42,5% es van deure a modificacions en els tipus d'interès. Després del canvi de condicions, el percentatge d'hipoteques a interès fix va pujar des del 7,9% al 16,8% i el d'hipoteques a interès variable va caure del 87,1% al 82,3%.

L'euríbor és el tipus al qual es referencien la majoria de les hipoteques a tipus variable tant abans del canvi (77,9%) com després (77,8%). Després de la modificació de condicions, l'interès mitjà dels préstecs en les hipoteques a tipus fix va baixar 1,6 punts, mentre que el de les de tipus variable va retrocedir vuit dècimes.