El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va publicar el dijous de la setmana passada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocatòria anual d'ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2019, en compliment d'un dels objectius primordials, com és l'impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agrícoles i ramaderes, prioritzant sobretot les que tenen un nivell d'assegurament baix. La convocatòria es realitzarà mitjançant dues disposicions i té un pressupost de 2,2 milions d'euros.

Dins del marc del Pla d'assegurances agràries combinades, el DARP, entre altres actuacions per al foment de l'ús de les assegurances agràries, estableix ajuts a la contractació de les pòlisses, ajuts que regula l'Ordre recentment publicat. Les ajudes que concedeix el DARP consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d'animals morts, on l'ajut és un import per animal segons la classe de bestiar i la zona de recollida. Tal com ja es va fer amb els ajuts del Pla 2018, la convocatòria d'ajuts per a les assegurances agràries del Pla 2019 es realitzarà mitjançant dues disposicions: la primera, que es va publicar la setmana passada amb un pressupost de 2.200.000 euros i que recull els ajuts de les pòlisses que entrin en vigor fins al dia 31 d'octubre de 2019, i durant el mes d'octubre d'enguany, es preveu publicar una segona convocatòria per les pòlisses del Pla 2019 que entrin en vigor amb posterioritat al 31 d'octubre de 2019.

Principal novetat 2019

En les bases reguladores d'enguany es presenta una novetat important, i és que el DARP subvencionarà un percentatge sobre la subvenció que ENESA apliqui a totes les parcel·les, els caps de bestiar o les instal·lacions aqüícoles de la pòlissa contractada d'acord amb el tipus de persona beneficiaria, prioritzant els Agricultors Professionals (AP), les Empreses Agràries Prioritàries (EAP) i els Joves Agricultors (JA), respecte a la resta de beneficiaris.

Segons apunta el Departament a través d'un comunicat, també es continua apostant pels sistemes d'emmagatzematge en fred per a la recollida d'animals morts a les explotacions, i, en aquest sentit, es manté l'ajut incrementat per a aquelles explotacions que instal·lin un nou contenidor refrigerat o congelador.

Alhora, es manté la subvenció diferenciada per a les explotacions que disposin d'aquest sistema respecte de les que no en tenen, tot i no ser nou. L'objectiu d'aquesta mesura és incrementar el nombre d'explotacions amb aquestes instal·lacions, de manera que el fet de disposar de capacitat d'emmagatzematge i disminuir la freqüència de recollides permeti a les empreses gestores una major planificació i racionalització del servei de recollida, amb l'objectiu final d'aconseguir una disminució global de les primes.

El Departament d'Agricultura apunta que cal recordar que, pel que fa a l'ajut per a la contractació d'assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels, la convocatòria vigent és la que es va publicar el 9 de novembre de 2018 i, que per tant, el termini de sol·licitud per a les pòlisses contractades abans del 30 de setembre de 2019 està obert des del 24 d'octubre de 2018.