omencem amb una pregunta clau que deixarem a l'aire: és possible ser feliç a la feina?

En el món empresarial, han irromput progressivament termes propis de la llengua anglesa i que es relacionen amb els alts càrrecs en una companyia. Són acrònims com CEO, COO o CFO, utilitzats per denominar els llocs que ocupen els executius en una empresa. Convé que els coneguem:

· CEO (Chief Executive Officer). Es tracta del conseller delegat o director executiu d'una empresa. Aquesta figura, que sol ser el mateix fundador de l'empresa o el creador del model de negoci, és el responsable últim del bon funcionament de l'empresa i qui pren les decisions estratègiques de la mateixa en el mercat.

· COO (Chief Operating Officer). Es refereix al director d'operacions. És el màxim responsable de l'activitat diària i la seva responsabilitat és supervisar les operacions de l'empresa amb l'objectiu d'assegurar-se que tots els sistemes estan funcionant correctament.

· CFO (Chief Financial Officer). El propòsit del director financer és la planificació econòmica i financera de la companyia. Entre les seves responsabilitats hi ha la de decidir la inversió i finançament més convenient per a l'empresa.

Aquestes sigles i càrrecs, més o menys, ja formen part del nostre dia a dia. Però avui, vull presentar-vos una nova opció, el CHO.

El Director de la Felicitat o Chief Happiness Officer és l'encarregat de que l'ambient de treball sigui òptim i que els empleats estiguin feliços. La seva principal tasca és analitzar la situació i desenvolupar estratègies per fidelitzar els empleats tots els dies de l'any. La premissa bàsica és que un treballador feliç és un treballador motivat, i amb això més productiu i compromès amb el projecte de l'empresa.

Les principals funcions del CHO són:

· Fomentar el treball en equip. El bon funcionament dels equips és un símptoma del bon funcionament d'una empresa, no només a nivell productiu sinó també pel que fa a la felicitat laboral.

· Realitzar una breu enquesta sobre el clima laboral entre els seus empleats. Aquest és un dels mètodes més eficaços per comprovar que les mesures i accions posades en marxa funcionen. Hi ha App's que permeten realitzar-les.

· Escoltar activament els treballadors. És molt important que sentin que són valorats i que la seva opinió importa. En aquesta qüestió té un paper fonamental l'especialista en felicitat, analitzant i posant a disposició dels treballadors els canals de comunicació adequats que garanteixin una resposta a les seves necessitats i idees.

· Mantenir un bon ambient de treball. Ha d'assegurar la recerca d'un equips que connectin fins assegurar un ambient laboral agradable. També forma part de les seves tasques, potenciar la retenció de talent a les empreses.

· El CHO és un exemple a seguir, per tant, haurà de complir amb els valors i normes definides per la companyia.

A diferència del clàssic Director de Recursos Humans, amb qui comparteix funcions, el Chief Happiness Officer està més enfocat a que les àrees de l'empresa s'orientin a aconseguir el major grau possible de benestar i satisfacció dels treballadors. Aquest càrrec és una tendència que ve d'Estats Units, suposadament per quedar-se. Grans multinacionals ja ho han incorporat en la seva estructura. I és que la ciència ho ha mesurat i ho ha comprovat. De fet, un recent estudi assenyala que les persones felices són un 12% més productives.

A banda d'aquesta pràctica, empreses com Amazon o Netflix estan prenent mesures per incentivar o compensar econòmicament aquells treballadors insatisfets que desitgin abandonar l'empresa voluntàriament per, justament, estalviar-se els conflictes que suposa tenir un treballador amb aquesta situació.