22 de juny de 2019
22.06.2019
Diari de Girona

Així és la nova llei hipotecària: més poder per als clients i restriccions a les comissions

Els futurs hipotecats tindran deu dies per estudiar les condicions del crèdit i hi haurà més llibertat per canviar d'entitat financera La nova normativa en vigor redueix de manera clara les vendes de productes vinculats als crèdits hipotecaris

22.06.2019 | 01:26
Així és la nova llei hipotecària: més poder per als clients i restriccions a les comissions

Més transparents i amb major poder per al client. A grans trets així seran els contractes hipotecaris a partir del pròxim dilluns, data en la qual es posa en marxa la nova llei hipotecària, l'esperit de la qual és que el mercat sigui més transparent per, fet i fet, evitar l'allau de denúncies dels consumidors per assumptes com el de les clàusules sol, les comissions o les despeses lligades a la signatura. A partir de la setmana vinent, per exemple, el futur hipotecat podrà triar lliurement el notari amb el qual fer la signatura, i tindrà deu dies per estudiar en profunditat un contracte que en la gran majoria dels casos l'unirà mitja vida amb l'entitat financera.


COM SERÀ EL REPARTIMENT DE LES DESPESES?

Aquesta és una de les principals novetats de la nova norma, que, a més, posa fi a una llarga lluita judicial entre bancs i consumidors. Conforme a aquesta norma, les entitats financeres tenen les de perdre. O, millor dit, les de pagar. El banc haurà d'assumir la majoria de la càrrega econòmica que es genera durant la signatura de la hipoteca. En concret, haurà d'afrontar el pagament de la gestoria, el del registre, el de la notaria i el de l'impost d'Actes Jurídics Documentats. Per part seva, el client només haurà d'abonar el que costi la taxació i, si la demanés, la còpia addicional del contracte hipotecari.


COM MILLORA LA INFORMACIÓ ALS NOUS HIPOTECATS?

El canvi en aquest sentit és radical. Els clients tindran molta més informació sobre el seu crèdit per part del notari i disposaran d'almenys deu dies per examinar les condicions del contracte que signaran per no acabar ficant la pota. Tant el futur hipotecat com els seus avaladors hauran de passar un examen per avaluar que han comprès bé els riscos que comporta la signatura. Si no superen el test, no podran rubricar el contracte. No obstant això, a només tres dies que la llei entri en vigor encara no se sap quines preguntes inclourà aquest test, ni tan sols si serà un examen a l'ús. Pot ser que només sigui necessari que el notari faci unes preguntes al futur hipotecat per comprovar si coneix els riscos de l'operació.


QUÈ DIU LA LLEI SOBRE ELS EMBARGAMENTS?

Els requisits per demanar un embargament s'endureixen. El banc no podrà iniciar el procediment d'execució hipotecària fins que no s'arribin a les 12 quotes impagades (fins ara són 9). La quantia que sumin les quotes impagades ha d'equivaldre al 3% del capital que va prestar el banc si s'han deixat d'abonar durant la primera meitat de vida del préstec, o un 7% si és durant la segona meitat. Malgrat l'enduriment d'aquestes condicions, els consumidors no estan del tot conformes. Des d'Adicae, Óscar González, assenyala, per exemple, que hi ha països europeus que són molt més restrictius, com és el cas de la veïna França, on es requereix l'impagament del 20% del préstec perquè l'entitat financera pugui demanar davant un jutge l'embargament.


QUÈ DIU LA LLEI SOBRE ELS PRODUCTES VINCULATS?

La normativa prohibeix les anomenades vendes vinculades. És a dir, no permet que els bancs obliguin el client a contractar altres productes per poder accedir a les seves hipoteques, com assegurances, plans de pensions, targetes de crèdit... Quelcom que fins ara estava a l'ordre del dia. No obstant això, sí que permet les vendes combinades, això és, que l'entitat ofereixi reduir l'interès del préstec a canvi que se subscriguin diversos dels seus serveis, que, en definitiva, és el que moltes ja estaven fent fins ara. Però haurà de presentar els productes per separat, d'una banda, la hipoteca, i per l'altre, la resta. Si el client accepta aquesta fórmula, el banc haurà d'informar el client per escrit dels riscos del que està contractant i de què succeirà si es cancel·len abans d'hora.


QUÈ PASSA AMB LES COMISSIONS?

Quedaran limitades, encara que no tant com exigien les organitzacions de consumidors. Els bancs podran continuar cobrant les taxes d'obertura, però es limita el cobrament dels interessos de demora i de les d'amortització. En aquest últim cas, per a les de tipus fix quedarà en el 2% durant els primers deu anys del préstec i en l'1,5% en els posteriors, mentre que per a les variables serà del 0,5% en els cinc primers anys de vida i del 0,25% en els següents.


QUINES ALTRES NOVETATS S'INCLOUEN?

La llei hipotecària donarà més llibertat als consumidors perquè puguin canviar de banc en el cas que una altra entitat diferent de la seva els faci una contraoferta. També hi ha incentius per poder passar-se del tipus variable al fix. A majors, el client podrà renegociar les condicions de la hipoteca si no està conforme amb les actuals. L'entitat financera no podrà cobrar-li cap comissió per aquesta operació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook