El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat ha anunciat aquesta setmana a través d'un comunicat que davant l'èxit de les dues anteriors edicions, s'han convocat novament els ajuts destinats a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR 2014-2020) corresponents a 2019, per un import total d'1.500.000 d'euros. Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d'acord amb el que preveu el PDR de Catalunya 2014-2020. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 d'octubre d'enguany.

Agricultura apunta que la transferència tecnològica i la gestió del coneixement constitueixen un element clau en els objectius del Departament. En aquest sentit, la Generalitat va definir com una de les seves prioritats l'impuls i la coordinació de l'R+D i la innovació i transferència tecnològica del sector agroalimentari i rural de Catalunya. Aquest compromís es va formalitzar amb l'aprovació del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020.

Per al període 2014-2020, la innovació constitueix una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea, que ha d'aplicar-se de manera horitzontal en relació amb altres prioritats de desenvolupament rural. En línia amb aquesta prioritat, un dels objectius o reptes del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya és estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Per tal de donar resposta als objectius de govern de potenciar la transferència tecnològica en el sector agroalimentari i forestal de Catalunya, el PDR per al període de programació 2014-2020 preveu dins de la mesura 01 «Accions de transferència de coneixements i informació» l'operació 01.02.01, centrada en ajuts destinats a les activitats de demostració i a les accions d'informació. Aquests ajuts tenen com a objectiu donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya mitjançant la realització d'activitats de demostració, tals com projectes demostratius, parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d'assaig i itineraris demostratius. Agricultura anota que poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya i entitats vinculades a les universitats.

Àmbits estratègics clau

En el marc dels criteris de priorització, el Departament afirma que es contemplarà, entre altres factors, el grau de participació del sector en la proposta presentada. Les propostes hauran de pertànyer a un dels següents àmbits estratègics: «Gestió sostenible, economia circular i adaptació al canvi climàtic del sector agroalimentari i forestal»; «Gestió eficient de l'aigua, l'energia, les dejeccions ramaderes i la fertilització orgànica»; «Innovació agroalimentària»; «Qualitat, seguretat i nous canals de comercialització a la cadena alimentària»; «Sanitat vegetal», i «Sanitat animal i benestar animal».

El Departament informa que ja hi ha 96 activitats demostratives en execució, que corresponen a les convocatòries 2017 i 2018, i portades a terme per més de 15 centres de recerca i universitats del territori català. La diversitat en les temàtiques d'aquestes activitats és molt gran i en són exemple la monitoratge de fauna salvatge utilitzant tecnologia dron, la demostració de la capacitat d'eliminació d'antibiòtics en tecnologies de tractament de purins, les innovacions en l'elaboració de formatge i iogurt, la detecció i tractament de biofilms en la indústria alimentària per a la producció d'aliments més segurs i amb una vida útil optimitzada, o una planta i instal·lació pilot UHPH show room, entre altres activitats.