El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha informat aquesta setmana que ja està en marxa el pla operatiu especial de vigilància i de suport al món rural en el marc de la Campanya de la Sega amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis forestals relacionats amb els treballs de la sega de cereals i minimitzar-ne els danys. El DARP informa que el Cos d'Agents Rurals (CAR), el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) mantenen l'operatiu del 17 de juny i fins al 8 d'agost a set comarques cerealístiques, englobant així quasi el 53% de la superfície de conreu del cereal. La campanya comprendrà les comarques de l'Anoia, el Bages, la Conca de Barberà, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i l'Urgell. Malgrat això, el Departament informa que fins ara els Agents Rurals han fet xerrades informatives a Tàrrega, Girona, Sarral, Berga, Manresa, Òdena i Les Franqueses del Vallès.

Agricultura apunta que l'operatiu ja s'ha posat en marxa a la comarca de la Noguera i el dia 25 es posarà en funcionament a la resta de comarques, on s'ha iniciat més tard perquè la sega del cereal també s'ha ajornat. El DARP detalla que l'operativa està formada principalment per efectius del Cos d'Agents Rurals de les set comarques afectades, amb el suport de membres del GEPIF de Forestal Catalana i representants d'ADF. Es tracta d'un desplegament operatiu radial i en la realització d'itineraris diaris per intentar cobrir el màxim de territori. Concretament hi participa el Grup de Suport Aeri dels Agents Rurals amb l'objectiu de millorar la detecció d'eventuals columnes de fum i la coordinació dels efectius terrestres, així com, si escau, una primera intervenció fins a l'arribada dels equips d'extinció. El Departament ofereix unes pinzellades de context i explica que els treballs de la sega són una activitat agrària amb risc d'incendi perquè es duen a terme a temperatures molt elevades, humitats baixes i amb una vegetació fàcilment inflamable. En aquest sentit, l'objectiu de l'operatiu és reduir el nombre d'incendis forestals relacionats amb aquesta activitat.

Campanya informativa

Prèviament a l'operatiu, el Cos d'Agents Rurals ha dut a terme una campanya informativa i formativa que enguany s'ha estès a les 23 comarques cerealístiques de Catalunya, englobant quasi el 95% del total de la superfície de conreu del cereal del territori català, a través de xerrades i jornades de formació amb la voluntat de difondre la necessitat de prendre consciència del risc d'incendi que suposa aquesta activitat agrícola en determinades condicions meteorològiques. Un altre dels objectius consisteix a reforçar el coneixement de les mesures que la normativa vigent estableix i que cal adoptar per reduir aquest risc d'incendi durant les tasques de recol·lecció del cereal, com també d'altres addicionals que es poden tenir en compte. Girona ha estat un dels punts en què els Agents Rurals han establert les xerrades informatives.

Agricultura subratlla que a més, el Cos d'Agents Rurals facilitarà als conductors de les màquines de cereal un tríptic amb les mesures de prevenció necessàries i els lliuraran també un adhesiu que integra aquesta informació important a tenir en compte. El Departament ressalta que enguany per primera vegada s'efectuarà una enquesta entre els conductors de màquines de cereal per tal de poder avaluar el grau de compliment de la recomanació de portar sempre instal·lats els quatre extintors d'aigua (obligatori en cas d'activar-se el Pla Alfa nivell 3). Paral·lelament, també s'han organitzat punts d'informació als ajuntaments i a les oficines comarcals del DARP per compartir la normativa i les recomanacions als alcaldes, a fi de millorar la coordinació entre els diferents agents implicats, afavorir la reducció del nombre d'incendis accidentals i poder minimitzar-ne els danys quan es produeixin.

Per acabar, el Departament destaca que aquesta doble campanya informativa i operativa i la gran implicació dels pagesos són factors que han fet possible reduir considerablement el nombre d'incendis originats per l'activitat de la sega. Com a mostra, en les set comarques cerealístiques sobre les quals s'ha centrat fins ara la dita campanya, s'hi ha observat una tendència molt positiva.