El crèdit bancari a les comarques gironines segueix baixant i confirma la tendència a anar acumulant estalvi. Segons les dades del Banc d'Espanya, el crèdit amb les entitats financeres se situa en 14.417 milions d'euros, als nivells del març de 2005. A més significa una davallada del 82% des del màxim de l'agost de 2008. En aquell moment el crèdit supera els 26 milions d'euros. És a dir, el deute bancari ha reduït en 11 anys el que va pujar en poc més de tres anys.

Malgrat que la concessió de crèdits per a la compra d'habitatge encadena cinc anys amb una tendència a l'alça -amb un petit parèntesi el 2017- i el seu volum pràcticament ha crescut un 50% des que va tocar terra l'any 2014, les entitats encara no havien aconseguit que el nombre de noves contractacions superés el de les hipoteques que es cancel·laven. Això va passar fa poques setmanes.

En resum global, incloses les administracions que només aporten 105 milions d'euros de crèdits a llarg termini, a les comarques gironines hi ha un deute de crèdit de més de 14.000 milions. Tot i això, la contenció dels gironins i la seva capacitat d'estalvi segueix creixent. Així, els dipòsits a la vista se situen en el seu nivell màxim històric en superar els 10.000 milions d'euros per segon trimestre consecutiu. Es tracta dels diners disponibles en el banc en un compte corrent i que no tenen remuneració per part de l'entitat.

No és el cas, però, dels dipòsits a llarg termini, més exposats a les polítiques del Banc Central Europeu sobre els tipus d'interès, i que en la majoria dels casos són diners estalviats als quals es vol trobar una rendibilitat.

El nivell d'aquests dipòsits era a finals de setembre de 2017 de 3.949 milions. Era la quantitat més modesta des de març de 2002 i suposava poc més de la meitat dels diners que el sector privat tenia en terminis fixos el 2014. Aquesta fugida dels terminis fixos es va accelerar en aquell any, amb una caiguda del 27% a les comarques gironines i coincidint amb un altre mínim històric de l'interès mitjà que pagava la banca.

En la situació actual, sense canvis pel que fa a la banca -que fins i tot comença a plantejar-se cobrar per tenir dipòsits (veieu peça adjunta)- se segueixen assolint rècords a la baixa pel que fa als dipòsits a llarg termini: els gironins només tenien 2.830 milions d'euros, el que significa un 28% menys de dipòsits que el 2017. Es tracta de la xifra més baixa acumulada als bancs des de 1999. Des de desembre de 2008, els dipòsits a llarg termini s'han reduït en un 71%. En conjunt, entre les administracions públiques, les societats i els particulars acumulen 13.500 milions d'euros en dipòsits.

Tot plegat significa, en resum, que encara ara el crèdit supera els estalvis dels gironins, per poc menys de mil milions d'euros, malgrat que s'ha anat escurçant en els darrers anys.