26 de juny de 2019
26.06.2019
Diari de Girona

La pensió mitjana de jubilació puja un 5,3% a Girona en l'últim any

La nòmina per pagar les pensions a les comarques gironines va ascendir al principi de juny a més de 144 milions d'euros, un 6% més que ara fa un un any La pensió mitjana de viduïtat a Girona ha passat a ser de 629,72 euros, amb un augment del 7,3% des de l'any passat

25.06.2019 | 23:25
La pensió mitjana de jubilació puja un 5,3% a Girona en l'últim any

La pujada de les pensions d'aquest any (un 1,6% amb caràcter general) també ha impulsat a l'alça la quantia mitjana de les prestacions a les comarques gironines. Així, la pensió mitjana de jubilació es va situar a l'inici del present mes en 1.028,93 euros mensuals, un 5,3% més que en el mateix mes de 2018. Pel que fa a les noves altes, la pensió mitjana de jubilació (maig) és de 1.296,1 euro en el conjunt del sistema, un 2,3% més que un any abans.

La nòmina per pagar les pensions a les comarques gironines va ascendir al principi de juny a més de 144 milions d'euros, mentre que l'any passat era de 135 milions, cosa que significa un increment del 6% en un any.

Per la seva banda, la pensió mitjana del sistema a Espanya, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars) es va situar al juny en 990,87 euros mensuals, fet que suposa un augment interanual del 5 , 7%. En el cas de la provincia de Girona, la mitjana se situa en 911,21 euros, amb un creixement del 5,8%.

A Espanya, la pensió mitjana de viduïtat, per la seva banda, ha registrat el major avanç interanual en valors relatius, un 8,7%, fins a 712,19 euros mensuals, després de la pujada de la base reguladora sobre la qual es calcula aquesta prestació des del el 56% al 60%. En el cas de Girona s'ha passat d'una paga de 586,6 euros de l'any passat a 629,72 euros de principis de juny, que significa un augment del 7,3%.

A Girona, la pensió d'incapacitat permanent va arribar al juny una quantia mitjana de 941 euros mensuals, amb un increment interanual del 4,3%. Per la seva banda, la pensió mitjana d'orfandat ha pujat a 354,79 euros mensuals, un 5% més que al juny de 2018, mentre que la de a favor de familiars es va situar en 597,27 euros al mes, amb un repunt del 6,1%.

La Seguretat Social va destinar en el present mes de juny la xifra rècord de 9.644,3 milions d'euros al pagament de les pensions contributives, un 7% més que en el mateix mes de 2018, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

El creixement de la despesa al juny se situa en el 5,1% en termes homogenis, és a dir, tenint en compte la revaloració definitiva de les pensions el 2018 (es va aprovar al juliol i es va aplicar amb caràcter retroactiu a l'1 de gener).

La major part dels 9.644.000 d'euros destinats a pagar la nòmina de les pensions al juny va anar a parar a les pensions de jubilació, amb 6.862,9 milions d'euros (+ 7%), seguides de les pensions de viduïtat, a les que es van dedicar 1.681,3 milions d'euros (+ 8,8%).

Al pagament de les pensions d'incapacitat permanent es van destinar al juny 937.700.000 d'euros (+ 4,6%), les d'orfandat van suposar 137,7 milions d'euros (+ 5,1%) i les pensions a favor de familiars totalitzar 24,5 milions d'euros (+ 8%).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook