El Banc d'Espanya ha constatat un encariment del tipus d'interès mig aplicat als nous préstecs hipotecaris de 30 punts bàsics, fins a l'entorn del 2,4%, entre setembre de 2018 i abril de 2019, que no ha observat en altres segments ni en la compravenda d'habitatges d'altres països de l'entorn, i afirma que podria estar relacionat amb els canvis legislatius introduïts en els últims mesos en matèria de crèdit immobiliari i de compra d'habitatge.

Des de novembre de 2018 els bancs paguen l'Impost d'Actes Jurídics Documentats quan se subscriu una hipoteca i, a més, el Govern va aprovar el març la nova Llei Hipotecària, que augmenta les despeses que ha d'assumir la banca, recull un abaratiment dels interessos de demora i d'amortització anticipada i augmenta els mesos d'impagament abans que s'executi un crèdit, a més d'obligar els bancs a informar millor els clients.

El Banc d'Espanya indica que a pesar que els tipus d'interès aplicats en les noves operacions de crèdit i en la resta del finançament a famílies i empreses han romàs en nivells reduïts, «molt pròxims als seus mínims històrics», entre setembre de 2018 i abril d'aquest any, el cost per a l'adquisició d'habitatge ha registrat un increment de 20 punts bàsics per l'augment de tipus, al qual cal afegir una alça addicional d'altres 10 punts per la pujada de les comissions bancàries (30 punts en total), que no s'ha observat en altres països de l'entorn.

Malgrat aquest encariments, la institució dirigida per Pablo Hernández de Cos destaca que les condicions financeres per a llars i empreses han continuat sent «folgades» en els últims mesos, si bé el cicle de relaxació observat en els últims anys podria estar esgotant-se.

Així, en el primer trimestre de 2019 s'observa un «lleu enduriment» dels criteris d'aprovació dels préstecs a les llars (tant en el segment de compra d'habitatge com en el de consum i altres finalitats), mentre que aquests haurien romàs sense canvis per a les societats no financeres.

El Banc d'Espanya afegeix que els resultats de l'enquesta del BCE sobre l'accés al finançament de les empreses de l'àrea de l'euro assenyalen una nova millora en la percepció de les pimes espanyoles sobre la disponibilitat de finançament bancari en el període comprès entre octubre de 2018 i març d'aquest any, si bé aquest avanç ha estat el menor registrat des de 2014. En els últims mesos, el cost del finançament bancari ha continuat en nivells reduïts en la majoria dels segments.

De fet, enfront de l'encariment del crèdit hipotecari, el finançament dels préstecs al consum ha caigut en 20 punts bàsics.

Balanç a l'abril

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges va ser de 506, un 11,45% més que un any abans a les comarques gironines. A Catalunya va disminuir un 3,5% en comparació amb el mateix mes del 2018, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Al conjunt de l'Estat, es van constituir 29.036, un 0,1% menys que fa un any i un 5,5% menys que el mes anterior.

Tot i aquesta reducció, Catalunya va tornar a ser la tercera comunitat on es van signar més hipoteques, per darrere d'Andalusia (6.065) i Madrid (5.380). Per demarcacions, Tarragona i Barcelona van registrar un descens en el nombre d'hipoteques, de l'11,35% i el 4,8%, respectivament, mentre que Girona i Lleida van tenir un creixement de l'11,45% i el 10,39%.