L'equip de Girona del centre tecnològic Eurecat ha aplicat avenços que aplica intel·ligència artificial a la fabricació de peces mecàniques. El projecte ha contribuït a desenvolupar una fresadora de grans dimensions i una rectificadora vertical, ambdues dotades d'un sistema de diagnòstic automàtic de la qualitat superficial de peça. Els exemples d'ús s'han enfocat al mecanitzat de carcasses de compressor de turbines de gas i a la fabricació de rodaments per a aerogeneradors.

«Hem aplicat els avenços en sensòrica i intel·ligència artificial al control i l'optimització de processos de fabricació per mecanització, un pas més cap a la màquina intel·ligent», apunta el gerent d'Eurecat Girona, Guillem Quintana.

En paraules del cap del projecte per part d'Eurecat, Arcadi Castanyer, les innovacions de CIMEC permetran a les empreses «fabricar correctament, amb qualitat i a la primera, reduint així sobrecostos per reprocessats». D'aquesta manera, detalla, «s'optimitzen els paràmetres de procés per augmentar les ràtios d'arrencada de material i evitar inestabilitats», que comporten «faltes de qualitat en peces en procés de mecanització».

El projecte CIMEC, en el qual hi ha participat l'equip de Girona del centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio), ha col·laborat en la creació d'una nova generació de sistemes ciberfísics amb aplicacions que incorporen la intel·ligència artificial i la sensòrica a l'àmbit de la fabricació de grans components per als sectors de l'energia, el naval, el ferroviari i l'aeronàutic.

En concret, CIMEC ha desenvolupat noves tecnologies de mesurament i diversos components mecànics que tindran un impacte «molt positiu» en la competitivitat de la indústria metall-mecànica i en les indústries de base «per a sectors d'alt valor estratègic», destaca el gerent d'Eurecat a Girona.

Segons explica, el projecte s'enquadra en la denominada indústria 4.0 i «suposa un avenç per tal que la màquina, dotada d'un sistema d'intel·ligència artificial, pugui fer autodiagnosi de la qualitat del procés que s'està duent a terme».

En conjunt, CIMEC aporta noves tecnologies en processos de producció existents en l'àmbit de la mecatrònica, amb la inclusió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i sistemes de monitorització al núvol, per tal de millorar la qualitat dels components i assegurar així el millor diagnòstic de la zona superficial de les peces mecanitzades, un pas en la direcció de la indústria 4.0, considerada la quarta revolució industrial.

La iniciativa ha estat liderada per les empreses Soraluce i Danobat, dedicades a la fabricació de màquines-eina i Ingeteam, especialitzada en enginyeria elèctrica i electrònica. A banda d'Eurecat, també hi participa el centre tecnològic basc IK4-IDEKO.

CIMEC ha estat finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i per la Unió Europea, en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración 2016, en l'àmbit R3: «Energia segura, eficient i neta», del Programa Estatal de Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes a la Societat, i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).