La Comissió Europea, pràcticament el doble que el creixement de l'1,2% projectat per a la zona euro, mentre que ha mantingut sense canvis el seu pronòstic d'evolució de l'1,9% en 2020, mig punt per sobre de la mitjana prevista per a l'eurozona.

Des del Ministeri d'Economia i Empresa s'ha destacat que "Espanya és l'única de les grans economies de la zona euro el creixement del qual ha estat revisat a l'alça a causa del dinamisme registrat en la primera part de l'any".

El mes de juny passat, el Banc d'Espanya va elevar dues dècimes, fins al 2,4%, la seva estimació d'increment del PIB espanyol per a 2019, mantenint en l'1,9% i l'1,7% les seves previsions per a 2020 i 2021, respectivament.

En la seva anàlisi, Brussel·les per la contribució positiva de les exportacions davant la lleu contracció de les importacions, afegint que el dinamisme de la inversió en habitatge i equipaments va compensar la feblesa de l'augment del consum.

De cara als següents trimestres, la Comissió assenyala en les seves previsions provisionals d'estiu que les enquestes i indicadors d'activitat apunten a una progressió del 0,6% del PIB en el segon trimestre, superant, malgrat la desacceleració, les previsions de primavera davant la recuperació de cert impuls pel consum.

"S'espera que el creixement disminueixi una mica més en el tercer trimestre de 2019 estabilitzant-se al voltant d'una taxa del 0,5% trimestral durant la resta de trimestres de l'horitzó de la previsió, en línia amb l'anticipat a la primavera", apunta la Comissió.

En aquest sentit, Brussel·les anticipa que la demanda domèstica, i en particular el consum, continuarà sent el principal motor del creixement de l'economia espanyola, amb una contribució pràcticament neutral de les exportacions netes.

"En un context de tensions comercials globals, encara s'espera que les exportacions i importacions d'Espanya es recuperin, però menys del que es preveu en la primavera", adverteix la Comissió, afegint que l'augment de l'ocupació hauria de disminuir al llarg de l'horitzó de les previsions, encara que continuarà expandint-se amb força, la qual cosa permetrà reduir encara més la taxa de desocupació, la qual cosa, unit als augments salarials, hauria de recolzar l'increment dels ingressos disponibles i una major taxa d'estalvi de les llars.

Quant a l'evolució dels preus a Espanya, les noves previsions macroeconòmiques de la Comissió Europea contemplen una taxa d'inflació harmonitzada del 0,9% en 2019, quatre dècimes per sota de la mitjana de l'1,3% prevista per al conjunt de la zona euro, mentre que en 2020 els preus pujaran un 1,2%, enfront de l'1,3% dels Dinou.