CaixaBank ha estat escollit Millor Banc a Espanya 2019, Millor Banca Responsable a Europa Occidental 2019 i Millor Transformació Bancària a Europa Occidental 2019 per la revista britànica Euromoney. Els tres premis suposen un reconeixement a la transformació del banc d'aquests últims anys fins a convertir-se en l'entitat líder en banca detallista i en banca digital a Espanya i Portugal, i en un referent a Europa en banca socialment responsable.

Els Awards for Excellence d' Euromoney destaquen les entitats líders no només per la seva rendibilitat financera, sinó també, entre altres factors, pel seu creixement, la seva evolució positiva en comparació amb els seus competidors, la seva capacitat d'adaptació a les condicions canviants del mercat i a les noves necessitats dels seus clients i la seva cerca contínua de l'excel·lència.

Jordi Gual, president de CaixaBank, considera aquests premis com un reconeixement als esforços de l'entitat per complir la seva missió de contribuir al benestar financer dels seus clients i al progrés de la societat: «La nostra visió a llarg termini i el nostre model de banca socialment responsable, que incorpora les demandes socials, mediambientals i de govern corporatiu en les decisions diàries de negoci, ens han convertit en un banc de referència al continent», va dir. «A CaixaBank estem convençuts, pels nostres orígens i la nostra missió, que fer banca de forma responsable és l'únic camí per generar valor de manera sostenible», concreta

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha agraït uns guardons que premien un model de negoci basat en l'especialització i la qualitat de servei, i centrat a oferir la millor experiència de client, que ha permès que el banc continuï creixent de manera sostenible fins i tot en un entorn de tipus adversos.

CaixaBank és l'entitat líder en banca de particulars i banca digital a Espanya, amb 13,7 milions de clients a Espanya i la base més gran de clients digitals del país, 6,1 milions, dels quals 5,4 milions són també clients en banca mòbil.

A tancament de març del 2019, l'entitat va arribar als quatre milions de nòmines domiciliades i va assolir una quota de mercat del 26,9% (0,6 punts percentuals més respecte al primer trimestre del 2018). L'entitat també té una quota del 17% en fons d'inversió i del 24,6% en plans de pensions (a tancament de març del 2019).

Premis també per BBVA

En el mateix acte, BBVA va ser reconegut en cinc categories en l'edició 2019 dels Euromoney Awards for Excellence. L'entitat ha estat premiada en la categoria de Millor banc en inclusió financera del món, Millor banc digital d'Europa Occidental, Millor banc en finances sostenibles d'Amèrica Llatina, Millor banc transaccional d'Amèrica Llatina i també com a Millor banc d'inversió de Mèxic.

Antoni Ballabriga, director global de Negoci Responsable de BBVA, ha recollit en una cerimònia celebrada a Londres el guardó atorgat a BBVA com a Millor banc en inclusió financera del món. «A BBVA entenem que una major inclusió financera impacta favorablement en el benestar i el creixement econòmic sostingut i sostenible dels països», va explicar.

«Partint d'aquesta convicció, hem desenvolupat un model de negoci que permet atendre adequadament la població de menors ingressos gràcies a l'ús de les noves tecnologies digitals, a l'increment de productes i serveis oferts a través de plataformes sense sucursal i a solucions financeres innovadores de baix cost dissenyades específicament per a aquest segment». El 2018, BBVA va atendre 8,4 milions de clients per a aquesta població de menors ingressos.