Els especialistes de bases de dades i xarxes informàtiques, els enginyers, els analistes i dissenyadors de programari són les tres professions més ben posicionades al mercat de treball català, segons un índex de l'Observatori de Treball i Model Productiu del Govern. El rànquing forma part d'un web anomenat Treball per ocupacions, dissenyat per ajudar a decidir sobre la feina i que ha agregat 850.000 milions de dades sobre 500 feines. Per a cada ocupació, proporciona indicadors sobre l'evolució i qualitat de la contractació i sobre el perfil dels demandants de la feina. A més, l'índex permet ordenar les ocupacions, de millor a pitjor posicionades, d'acord amb tres criteris: contractació laboral, qualitat, i demandants.

També es troben a les deu primeres posicions de l'índex, els analistes de gestió i organització, els tècnics d'operacions de sistemes informàtics, pilots d'aviació, professionals de vendes TIC, analistes de sistemes, enginyers mecànics, industrials i de producció.

El web mostra l'acumulat de dades dels últims 12 mesos i l'evolució en els últims quatre anys de les feines incloses en la classificació nacional d'ocupacions. Per poder comparar les feines, s'han creat tres índexs intermedis que detallen la informació recollida sobre la contractació, la qualitat de la contractació i el perfil dels demandants.