El Govern català ha aprovat aquest dimarts un decret pel qual augmenta de l'1,5 al 2% el tipus impositiu de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD), que ara paga la banca, un canvi legal que estima que li aportarà 81,9 milions d'euros més a l'any. Aquesta modificació legal és l'aspecte més destacat del decret llei de mesures tributàries urgents i de lluita contra el frau fiscal que va aprovar el Govern ahir. L'Impost d'Actes Jurídics Documentats grava la constitució de préstecs hipotecaris, i en elevar-lo al 2% Catalunya es converteix en la comunitat autònoma amb el tipus més alt en aquest tribut.

El govern català, que funciona amb una pròrroga pressupostària dels comptes del 2017, en no haver pogut aprovar pressupostos aquest any, estima que el paquet de modificacions legals incloses en aquest decret li aportaran una recaptació addicional de 88,2 milions més a l'any. A més de l'esmentat augment del tipus de l'Impost d'AJD, el decret aprovat pel Govern contempla altres mesures destacades, com la inclusió com a subjectes passius de l'impost sobre els habitatges buits als fons de titulització, que són titulars de grans paquets d'habitatges buits.