La superfície d'habitatge visada a Barcelona ha baixat un 46,7% el primer semestre d'aquest any respecte al mateix període de 2018, quan es van edificar 272.669 metres quadrats a la ciutat respecte als 145.461 que s'han construït aquest any. Això representa una davallada del 28,7% del nombre d'habitatges a Barcelona, 344 menys que l'any passat. El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) atribueix la baixada a la incertesa provocada per mesures com la moratòria d'hotels, entre d'altres. A l'àrea metropolitana, en canvi, hi ha una pujada del 18% de superfície visada.