Endesa ha aconseguit reduir fins a un 83% la càrrrega de la línia elèctrica després de fer diverses inspeccions per frau elèctric a la ciutat de Girona. La comanyia ha fet 392 inspeccions en els sis primers mesos de l'any i ha tallat 58 connexions fraudulentes, el que suposa un 15% de les investigades. Segons la companyia un cop «s'han desconnectat les connexions fraudulentes, és a dir, un cop fet els talls, les càrregues de les línies han baixat fins a un 83% o un 65% depenent de la línia elèctrica on s'estava punxant». Endesa recorda que «el fet que les línies elèctriques hagin de suportar consums tan elevats com a conseqüència del frau, és el que pot provocar interrupcions imprevistes de subministrament». Per aquest motiu, afegeixen que «més enllà dels talls de llum, les infraestructures elèctriques manipulades poden posar en risc la salut i la seguretat de les persones, tant pel propi defraudador com pels que els envolten, i dels béns immobles, a causa de l'alt risc d'incendi».

La companyia posa l'accent en el fet que la digitalització i «l'ús de la intel·ligència artificial» també seran claus a l'hora de lluitar contra els fraus elèctrics. En aquesta línia, Endesa està investigant logaritmes que permetin detectar «d'una forma més eficient» aquells punts on es punxa la llum i poder-ho combatre.

En paral·lel, a més, la companyia també instal·larà registradors de consum «en punts estratègics» de les línies, per monitoritzar la xarxa de baixa tensió «de zones especialment sensibles on es produeixen sobrecàrregues». Precisament, a la demarcació, allà on hi ha hagut més queixes al voltant de la problemàtica que generen els fraus elèctrics -i les conseqüents apagades- és als barris de la Font de la Pólvora de Girona i del Culubret de Figueres. Aquí, dins el seu pla d'inversions 2020-2022, la companyia també automatitzarà les proteccions de baixa tensió dels centres de transformació que hi ha instal·lats.

Endesa incrementarà l'ús de les noves tecnologies per detectar -i resoldre amb més rapidesa- les incidències i avaries a la xarxa. D'entrada, instal·larà fins a 102 sistemes de telecomandament a l'estesa de mitja tensió (per maniobrar les línies a distància) i millorarà el sistema LARS (Localització d'Avaries i Reposició del Subministrament) arreu del territori.

Aquest sistema és automàtic i funciona com un operador virtual. Així, destaca Endesa, quan hi ha avaries, ell mateix porta a terme les maniobres necessàries a la xarxa «per aïllar incidències i reposar el subministrament en menys de tres minuts» gràcies al mallat de les línies. Dins el pla triennal, es preveu que el LARS tingui integrades també dades històriques, mapes d'obres als carrers i previsions meteorològiques per millorar-ne l'efectivitat.

Endesa invertirà gairebé 70 milions d'euros (MEUR) en tres anys a les comarques gironines per millorar la xarxa elèctrica, renovar línies, automatitzar sistemes i lluitar contra els fraus elèctrics. El pla de la companyia per al període 2020-2022 inclou passar a alta tensió (110 kV) les actuals línies Juià-Xirgu i Bellcaire-Empordanet i contempla fins a una quinzena d'inversions arreu de la demarcació (per instal·lar transformadors, condensadors i fer noves esteses). Dins el paquet d'inversions en destaca també l'aposta d'Endesa per la digitalització i l'ús de la intel·ligència artificial a l'hora de localitzar avaries i lluitar contra el frau elèctric. A més de fer servir logaritmes que permetin detectar aquells qui punxen la llum, la companyia també monitoritzarà la xarxa de baixa tensió «en zones especialment sensibles» per detectar allà on es produeixen sobrecàrregues.

El pla triennal d'Endesa a les comarques gironines per al període 2020-2022 inclou inversions que sumen 69,9 MEUR bruts. Segons subratlla la companyia, l'objectiu és «desenvolupar, reforçar i cada cop fer més intel·ligent la xarxa elèctrica d'alta, mitjana i baixa tensió».

El paquet d'inversions es divideix, a grans trets, en dos grans blocs. El primer són totes aquelles actuacions destinades a millorar -i incrementar- la capacitat de l'estesa elèctrica gironina. Per dur a terme aquests projectes, la companyia ha calculat l'increment de demanda que hi haurà al territori en els propers anys.

El segon dels blocs se centra en incrementar la digitalització de la xarxa per afrontar els reptes de futur. Segons subratlla Endesa, la transició de la xarxa elèctrica actual a una de digital és una de les seves «prioritats» per poder gestionar els nous usos energètics (com l'autoconsum o la mobilitat elèctrica) i lluitar contra els fraus. I en aquest camí, la intel·ligència artificial i l'ús de l'anomenat big data seran claus.

Millora de subestacions i línies

Entre els projectes de millora de la xarxa s'hi troben aquells que fan referència a l'increment de capacitat de la xarxa (el que es coneix com a repotenciació). Aquí, Endesa passarà a alta tensió i elevarà fins als 110 kV les línies Juià-Xirgu i Bellcaire-Empordanet.

En paral·lel, arreu de la demarcació, la companyia millorarà diferents subestacions i esteses elèctriques per fer-les més resistents a les incidències (sobretot, fenòmens meteorològics extrems). Dins el llistat d'inversions que preveu fer, s'hi troben la instal·lació de dos transformadors a la subestació de Llançà; la renovació de l'aparell elèctric de les subestacions de Figueres, Castell-Platja d'Aro, Calella de Palafrugell i Susqueda; l'estesa d'una nova línia de mitjana tensió a Cadaqués, o la instal·lació d'una nova bateria de condensadors a la subestació del Pla de l'Estany.

A més, al llarg d'aquest trienni la companyia també substituirà els cables de baixa tensió convencionals per altres de més robustos i resistents a zones boscoses i camps de conreu o tancarà les anelles elèctriques de la presó del Puig de les Basses o la que connecta la Jonquera amb Sant Climent Sescebes. I a Girona, Endesa preveu construir una nova línia subterrània de baixa tensió al barri de Vila-Roja.