La Resistència als Antimicrobians (RAM) és la capacitat natural dels bacteris i altres microbis per desenvolupar resistència als medicaments que utilitzem per tractar-los, en un procés que s'accelera amb l'ús inadequat o excessiu de productes farmacèutics dissenyats per matar patògens no desitjats en humans, animals i cultius. És en particular l'ús excessiu i inadequat d'antibiòtics en la sanitat humana i animal el que està fomentant la resistència. Un pas important per a combatre una de les amenaces més greus per a la salut a nivell mundial es va presentar en una Conferència Ministerial on es va mostrar un mecanisme de finançament específic que permet als seus socis dedicar recursos per intensificar la lluita contra la resistència als antimicrobians a nivell mundial. Es tracta d'una iniciativa conjunta de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La iniciativa ha llançat el Fons Fiduciari d'associats múltiples per a la RAM, amb el suport d'una contribució inicial de 5 milions de dòlars. Cal tenir en compte que l'augment de la RAM suposa una amenaça que s'ha descrit com un «tsunami silenciós». Els microorganismes resistents als medicaments són responsables d'unes 700.000 morts humanes a l'any, xifra que podria augmentar a 10 milions de morts anuals si no es prenen mesures. «Combatre la resistència als antibiòtics és essencialment una qüestió de canvi de comportament. No estic parlant de rentar-se les mans més sovint, sinó de garantir que els antibiòtics es receptin amb menys facilitat i que es canviïn els mètodes de treball per reduir la possibilitat que els bacteris resistents es propaguin», va assenyalar el ministre de Sanitat i Esport dels Països Baixos. «Aquesta qüestió és tan important que mereix rebre prioritat en l'agenda política internacional», va afegir. Els països han fet plans destacats i ara és el moment de dur-los a terme. «El Fons Fiduciari d'associats múltiples que estem llançant ens ajudarà a fer-ho, perquè el problema és massa greu perquè els països ho abordin per si sols», va dir. «Malauradament, les fronteres no detenen els bacteris. Però en unir els nostres esforços i coneixements, podem ajudar-nos mútuament a combatre la RAM», va assenyalar Carola Schouten, ministra holandesa d'Agricultura, Natura i Qualitat Alimentària. «Encara hi ha marge -va assegurar- per millorar la forma amb la que s'utilitzen els antibiòtics en la producció ramadera. Aquesta conferència és una excel·lent oportunitat per començar a dialogar i aprendre els uns dels altres». «Tots tenim un paper per exercir per protegir l'eficàcia dels agents antimicrobians i el Fons Fiduciari per a la RAM ens brinda l'oportunitat de donar suport als esforços dels diferents sectors a escala nacional, regional i mundial», va declarar per la seva banda la directora general de l'OIE. «La RAM s'ha d'abordar -va afegir- amb un enfocament d'una bona salut i comptar amb el suport dels compromisos a llarg termini de totes les parts interessades. L'OIE s'ha compromès a donar suport al sector de la sanitat animal en el compliment de les seves obligacions per garantir que tant els animals com els éssers humans segueixin beneficiant-se dels antimicrobians disponibles i eficaços per tractar les seves malalties en el futur», va dir. «La FAO està dedicada per complet a ajudar a eliminar la fam, la inseguretat alimentària i la malnutrició i a produir aliments innocus per a una creixent població mundial de manera sostenible», va assenyalar la subdirectora general de la FAO per al Clima i els Recursos Naturals. «Els antimicrobians són eines necessàries per a garantir la seguretat alimentària, però s'han d'utilitzar de manera responsable. La FAO considera que el Fons Fiduciari de múltiples associats és una fita en els nostres esforços tripartits per frenar la RAM», va afegir. «Aquest nou Fons Fiduciari suposa un nou i important compromís per combatre la resistència als antimicrobians. La RAM representa un greu obstacle per assolir la cobertura sanitària universal i una amenaça per a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible», va assenyalar al seu torn la Directora General Adjunta de l'OMS.

Petició de fons

La crida per a un finançament immediat és de 70 milions de dòlars, que s'utilitzaran per donar suport als països i la implementació del pla de treball tripartit de la RAM 2019-2020, en particular per donar suport tècnic als països que elaboren plans d'acció nacionals sobre la RAM i per ampliar les accions a nivell local. Entre els resultats finals que busca el Fons Fiduciari per a la RAM destaca un món en el qual les malalties infeccioses poden seguir essent tractades amb antimicrobians eficaços i innocus i en el qual la resistència es vigili i es controli de forma més pausada. El camí cap a l'èxit inclou activitats que van des de la sensibilització i elaboració de plans d'acció nacionals fins a la vigilància de les tendències de la RAM i la possibilitat de garantir unes pautes més responsables en la venda i ús d'antimicrobians. La inacció, a causa de deficiències en les polítiques o en la implementació, amenaça en fer que les infeccions comunes siguin més difícils de tractar i que els procediments i tractaments mèdics que salven vides comportin més riscos. La manca de resposta podria també incrementar la inseguretat alimentària i la pobresa rural quan les malalties animals ja no es puguin tractar eficaçment amb medicaments veterinaris.

El Fons Fiduciari per a la RAM ofereix un mecanisme conjunt per a l'atribució clara i transparent de totes les fonts de finançament, mentre que les seves activitats es basaran en aplicar les millors pràctiques, ampliar les actuacions que ja han funcionat i l'ús d'enfocaments innovadors per a garantir que les teràpies actuals estiguin disponibles per a les generacions futures.