El secretari general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), David Mascort, i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, van signar la setmana passada a Vic un conveni de col·laboració en matèria de préstecs preferents per al desenvolupament del Sector Tofoner a Catalunya.

En virtut d'aquest conveni, l'entitat financera estudiarà les necessitats dels titulars per a l'execució dels projectes d'inversions per al conreu de la tòfona. CaixaBank no percebrà cap compensació a canvi per aquesta col·laboració i en farà difusió mitjançant el seu web. Per la seva banda, el DARP comprovarà a través del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) que les inversions a realitzar són viables i idònies d'acord amb el Pla d'Acció. En aquest sentit, el Pla d'Acció per al desenvolupament del Sector Tofoner a Catalunya per a un horitzó 2019 a 2034 preveu augmentar la superfície destinada al conreu de la tòfona en una superfície de 2.000 hectàrees, que pot suposar una inversió d'uns 30 milions d'euros. Amb aquest conveni, es pretén donar suport financer a les inversions en el conreu de la tòfona dins del Pla d'Acció que té per objectiu general la dinamització socioeconòmica del sector tofoner català, apunta el DARP.