El grau d'execució pressupostària de l'Estat a Catalunya entre el 2015 i el 2018 va ser del 65,9%, per sota a la mitjana espanyola, que va ser el 75,3%; sempre inferior al pes del PIB català, que és del 19%, i en la gran majoria dels anys per sota del percentatge de població, que oscil·la entre el 10 i el 16%. Les dades contrasten amb la inversió a la Comunitat de Madrid, que va rebre un 114% de les inversions. A més, entre el període entre el 2013 i el 2018, s'han deixat d'executar una tercera part de les inversions previstes, és a dir, 2.214 milions d'euros, segons dades d'un informe de la Intervenció General de l'Estat (IGAE) recollits pel Departament d'Economia.

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va lamentar que la manca d'execució pressupostària vagi acompanyada d'un «ofec financer». «No fan ni deixen fer, no va en conra del Govern i de la ideologia dels qui estem portant les finances, va en contra dels interessos dels ciutadans de Catalunya, votin el que votin», va afegir.

L'informe constata que les inversions corresponents a Foment representen entre el 80 i el 90%, concretament del 84% entre els anys 2001 i 2018, i que entre 2001 i 2017 s'han deixat d'executar 7.400 milions d'euros dels 32.200 milions previstos. De fet, només a l'any 2012, l'execució va ser lleugerament superior a les previsions inicials, mentre que el 2015 van caure a menys de la meitat (48,8%).

D'altra banda, segons el document, prenent de base una sèrie més llarga, des del 1991, s'observa que les inversions de Foment van tenir un equivalent al pes poblacional i al PIB entre els anys 2007 i 2010, coincidint amb una major inversió de carreteres i ferrocarrils, aeroports i en menor mesura ports.

Tornant als anys més recents, els anys de menor execució van ser el 2016, amb un 56,4% (644 milions d'euros) del previst, i el 2018, amb el 57,7% (757 milions d'euros), mentre que en termes quantitatius van ser el 2014 (631 milions d'euros) i el 2016 (644 milions d'euros).

Amb relació a altres comunitats, la Comunitat de Madrid és l'única que supera la inversió executada respecte la pressupostada entre els anys 2015 i 2018, juntament amb l'Aragó (101,9%). La resta es troben per sota i deixen la mitjana estatal en un 75,3%.

D'altra banda, en el període 2015-2018, les inversions del sector públic central a les comunitats autònomes han sumat 28.295 milions d'euros, és a dir uns 620 euros per habitant, tot i que per territoris s'observa una «gran dispersió», segons recull l'informe, ja que a Castella-Lleó suposa un total de 1.572 euros davant els 402 euros per habitant a Catalunya.

Davant aquestes xifres, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia ha criticat que «un de cada tres xifres es que al calaix» pel que fa les inversions executades a Catalunya mentre la Comunitat de Madrid ha rebut un 15%. En aquest sentit, considera que qui en surt perjudicat són els ciutadans de Catalunya «votin qui votin» així com la competitivitat de les empreses.

En aquest sentit, el vicepresident del Govern ha comentat que «tota la competitivitat que no guanyem en àmbit de les infraestructures anirà a costa dels salaris» i ha recordat que en els darrers anys els treballadors ja han acceptat treballar «més barat» per «fer més atractius els nostres productes».