El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació paga a partir de l'1 d'agost 1.733.420 ? a 98 Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) en concepte d'ajuts per a la prestació de serveis d'assessorament tècnic per prevenir o lluitar contra plagues, malalties i males herbes i aplicar els principis de la gestió integrada de plagues, corresponents a la convocatòria de 2018.

Les ADV van ser creades i regulades per la Generalitat de Catalunya l'any 1983, amb l'objectiu de col·laborar amb l'Administració per lluitar de manera col·lectiva contra les plagues i les malalties dels vegetals.

El foment de les ADV és una de les prioritats del departament en matèria de sanitat vegetal. L'especialització que requereix la protecció vegetal, amb la introducció constant de noves plagues foranes i la restricció europea d'ús dels productes fitosanitaris, necessita cada dia tècnics amb coneixements profunds i experiència contrastada sobre el territori, la qual cosa s'aconsegueix a través de la formació constant i el treball de camp.

Les ADV col·laboren amb el Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat en el desplegament del Pla anual de vigilància de plagues, malalties i males herbes, principalment de les considerades prioritàries que requereixen un seguiment específic programat com el foc bacterià i el virus de la sharka dels fruiters, la flavescència daurada de la vinya o el cargol poma, i també de les que, tot i no haver-se detectat a Catalunya, requereixen un estat d'alerta especial com els bacteris Xylella fastidiosa i l'HLB dels cítrics, o el Tomato brown rugose fruit virus.

Actualment, Agricultura està preparant les concessions de les ajudes a les ADV corresponents al període 2019, per un import d'1.800.000 ? i treballa per mantenir anualment els imports d'aquests ajuts per millorar el control de plagues i la seguretat alimentària i de fomentar la sanitat vegetal en general.