El preu de l'habitatge de lloguer a la província de Girona ha registrat un increment del 23% des del seu nivell més baix a finals de 2013, segons un estudi elaborat pel Banc d'Espanya. Malgrat aquesta xifra, la província no es troba entre les que més s'han incrementat a Espanya, on destaquen Palma de Mallorca, Barcelona, Màlaga i Madrid. En el cas de la ciutat de Girona, l'increment des de mínims és del 26%, malgrat que en zones com el Barri Vell ha arribat a ser de fins al 39%.

El Banc d'Espanya constata un «notable» augment i dinamisme dels preus de lloguer a Espanya i una «significativa heterogeneïtat» en funció de les zones, així com una reducció de la rendibilitat bruta del lloguer a Madrid i Barcelona des de 2017, al mateix temps que avisa que les noves formes de lloguer vacacional en algunes zones de grans ciutats podria generar un increment dels preus del lloguer residencial.

El preu dels pisos del lloguer a Espanya ha registrat una alça del 50% des de l'últim trimestre de 2013, quan es va produir el mínim des de 2007, fins al maig de 2019.

L'estadística conclou que l'augment de la demanda concentrada en determinats mercats, enfront d'una oferta de lloguer residencial «relativament rígida» en el curt termini explicaria el dinamisme dels preus d'oferta del lloguer en les zones amb majors augments (Madrid, Catalunya, Balears i Canàries).

L'informe recull que aquest creixement es va produir de forma desigual a Espanya, ja que les capitals de província van augmentar de mitjana entre 2013 i 2019 un 40%, mentre que altres poblacions van registrar en el mateix període de temps un creixement del 10%.

Els creixements més elevats s'observen en les grans ciutats (Barcelona, Madrid o València) i en ciutats amb elevada concentració turística (Màlaga, Palma, Las Palmas de Gran Canaria i Santa Cruz de Tenerife), mentre que els creixements més moderats se situen en ciutats de l'Espanya interior.

A més l'informe ha assenyalat l'alentiment dels preus a Barcelona i Madrid i en el cas de la capital catalana, el Banc d'Espanya ha assenyalat que existeix una desacceleració del preu del lloguer i fins i tot es pot parlar d'estancament.

El Banc d'Espanya ha destacat que el pes del mercat del lloguer ha passat del 19,4% el 2005 al 23,9% el 2018, en conjunt, el nombre de llars en règim de lloguer se situava una mica per sobre dels 3 milions el 2018, enfront dels 2,4 milions de 2008.

Només quatre comunitats van registrar mitjanes de percentatge de lloguer per sobre de l'espanyola, les Illes Balears amb 28,3% de les seves llars, Catalunya amb un 26,3%, Madrid amb un 23,6% i Canàries amb un 19,5%.

Més joves de lloguer

Aquest augment del pes del lloguer en el mercat és expressat per l'increment de les llars joves, ja que els percentatge d'inquilins de 30 a 44 anys que vivien de lloguer el 2010 va ser del 19,1%, mentre que el 2018 ja van suposar un 29,9%.

Quant a la relació entre el pes de la despesa del lloguer i els ingressos totals, la mitjana es va situar el 2014 en el 27,8% dels ingressos nets de les llars espanyoles, percentatge que s'eleva fins al 46,9% entre les llars amb menors ingressos, mentre que la mitjana registrada als països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va ser del 13,1%.

Finalment l'informe ha assenyalat que des de 2013 s'ha produït una caiguda significativa del nombre de nous habitatges protegits (VPO), ja que durant el període 1995-2012, la mitjana anual va ser superior als 60.000 habitatges.

Mentre que a partir de 2013 el nombre d'habitatges cau per sota de les 20.000, xifres que ja el 2015 estan per sota de les 10.000, una referència en la qual es va mantenir el 2018.