El nombre de persones en concurs de creditors a Girona va augmentar el primer semestre de l'any, arribant a sumar un total de 93 declaracions, la qual cosa suposa un increment del 25% respecte al primer semestre de 2018, segons l'Estadística de Procediment Concursal de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicada ahir. Pel que fa al creixement de persones físiques que no tenen activitat empresarial, com estadísticament es recullen les famílies, a les comarques gironines l'increment és del 18% en passar de 37 l'any passat fins a 44 en els primers sis mesos de l'any.

Per comunitats, Catalunya, Madrid i Comunitat Valenciana van ser les comunitats amb major nombre de declaracions de concurs en el segon trimestre. En concret, Catalunya va sumar 431 concursos, Madrid va registrar 249 i Comunitat Valenciana, 240. Les regions amb menys suspensions de pagaments en el segon trimestre van ser La Rioja (7), Navarra (12) i Cantàbria (14).

La comunitat que més va retallar el seu nombre de deutors concursats durant el segon trimestre va ser Castella-la Manxa, amb un descens interanual del 46,8%. Per contra, l'augment més gran va ser el d'Extremadura (+8,3%).

Pel que fa al conjunt d'Espanya, les famílies que es van declarar en concurs de creditors (suspensió de pagaments i fallides) davant la impossibilitat d'afrontar els seus pagaments i deutes van baixar un 4,6% en el segon trimestre de l'any en relació al mateix període de 2018, fins a sumar 514, amb el que acumula quatre trimestres a la baixa, encara que pugen un 2,6% en el segon trimestre respecte al primer. Per la seva part, les empreses concursades van disminuir un 13,6%, fins a sumar 1.074 procediments de fallida.

D'aquesta manera, sumant famílies i empreses, el nombre de deutors concursats del segon trimestre es va situar en 1.588, xifra un 10,9% inferior a la del mateix període de 2018.

En taxa intertrimestral (segon trimestre de 2019 sobre primer trimestre de 2019), el nombre de deutors concursats va baixar un 3,6%, amb un repunt del 2,6% en el nombre de famílies declarades en concurs, compensat per la disminució del 6,4% en el cas de les empreses concursades.

De les 1.074 empreses que van entrar en concurs en el segon trimestre, 86 eren societats anònimes, amb una baixada interanual de l'11,3%, mentre que 860 eren societats limitades, un 15% menys que en el segon trimestre de 2018.

Les persones físiques amb activitat empresarial van augmentar els processos concursals un 16,7% en taxa interanual, fins a totalitzar 112 i es van elevar un 28,7% respecte al trimestre anterior.

Durant el segon trimestre, els concursos voluntaris van baixar també un 11,3% en relació al mateix període de 2018, fins a sumar 1.484, en tant que els concursos necessaris van retrocedir un 4,6%, amb un total de 104 processos.

Per classe de procediment, els concursos ordinaris van baixar un 18,6% en taxa interanual i els abreujats un 9,9%, fins a 171 i 1.417 processos, respectivament.

Comerç, el pitjor sector

El 24,2% de les empreses que van entrar en concurs entre abril i juny tenien com a activitat principal el comerç (260 concursos), mentre que el 15% es dedicava a indústria i energia (161 empreses concursades).

Així mateix, l'estadística reflecteix que el 59,2 de les empreses concursades té menys de sis assalariats, i dins d'elles, el 28,8% no té treballadors a càrrec seu. El 22,3% d'empreses concursades té una antiguitat de 20 o més anys i el 21,9% es van fundar quatre anys enrere o menys.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 22,1% de les empreses concursades de menys de quatre anys d'antiguitat operaven en el sector del comerç.