03 de agost de 2019
03.08.2019
Diari de Girona

El superàvit de la Seguretat Social es va reduir un 44,7 per cent al primer semestre de l'any

Es va situar en 1.658,63 milions fins al mes de juny, una xifra que representa el 0,13 per cent del PIB La recaptació líquida del sistema va experimentar un creixement del 7,12 per cent La Seguretat Social preveu ingressar aquest exercici un total de 114.915 milions en cotitzacions socials

02.08.2019 | 23:57
La Seguretat Social ha vist reduït el seu superàvit.

La Seguretat Social va registrar un superàvit de 1.658,63 milions d'euros al primer semestre de l'any, xifra que suposa un 44,7% menys respecte els 3.000,9 milions d'euros del mateix període de l'any passat, representant el 0,13% del PIB, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Aquest resultat és conseqüència d'uns ingressos reconeguts per operacions no financeres de 71.960,76 milions d'euros, el que suposa un increment del 7,05%, mentre que les despeses reconegudes van ascendir a 70.302,13 milions, amb un creixement del 9,47 % respecte el mateix període de l'any anterior.

En termes de caixa, la recaptació líquida del sistema va arribar als 70.737,42 milions d'euros, amb un augment del 7,12%, mentre que els pagaments van presentar un increment del 9,34%, fins a 70.082,5 milions d'euros. Dins dels ingressos, les cotitzacions socials van ascendir a 61.296,5 milions d'euros, xifra que suposa un augment de 4.500 milions i un increment percentual del 7,94%, a causa principalment a l'augment de la cotització d'ocupats en un 7,7 %, alhora que la cotització de desocupats va experimentar un creixement de l'11%.

En conjunt, la Seguretat Social preveu ingressar aquest exercici un total de 114.915,75 milions en concepte de cotitzacions socials. D'aquesta manera, els ingressos per cotitzacions representaven, a finals de juny, el 53,3% del previst per a tot el 2019.

Per la seva banda, les transferències corrents van totalitzar 10.042,20 milions d'euros, amb un increment del 2,23%. Treball va aclarir que tot i que aquest increment resulta poc significatiu, a 30 de juny de 2019 es reconeixia l'import de 666 milions en concepte d'aportació de l'Estat per donar suport a l'equilibri financer de la Seguretat Social, xifra que no es va produir l'any anterior i que s'ha compensat amb la disminució en 693.300 milions de les transferències en concepte de prestacions no contributives i complements a mínims respecte l'import de l'any anterior.

Els ingressos patrimonials van registrar al primer semestre 25.330 milions d'euros, un 45% menys; i les taxes i altres ingressos van sumar un total de 569.530 milions d'euros, fet que suposa un increment interanual del 4,04%.

Pel costat de les despeses, les prestacions econòmiques a famílies i institucions van totalitzar 65.688,6 milions d'euros, un 8,7% més, xifra que representa el 93,4% de la despesa total per la Seguretat Social. La major partida, 60.514 milions, correspon a pensions i prestacions contributives, amb un creixement interanual del 9,1%.

En concret, les pensions (invalidesa, jubilació, viduïtat, orfandat i a favor de familiars) van arribar a un import al primer semestre de 54.809 milions d'euros, xifra un 7,1% superior a la d'un any abans. Pel que fa a les prestacions per maternitat, paternitat i risc durant l'embaràs es van elevar fins als 1.232,2 milions, un 6,7% més.

En incapacitat temporal, la despesa realitzada va arribar fins al juny a un import de 4.283,2 milions d'euros, un 45,8% més que en el mateix període de l'any anterior a causa de la imputació als mesos de gener, febrer i març del pagament delegat de la incapacitat temporal del mes de novembre i desembre per import de 978.500 milions, com a conseqüència del canvi de criteri d'imputació pressupostària.

El 30 de juny, les pensions i prestacions no contributives, inclosos els complements per mínims de les pensions contributives, van arribar a un import de 5.174 milions d'euros, xifra que suposa un augment del 4,2% respecte l'exercici anterior. D'aquest import, es destina a pensions no contributives i mínimes 4.323,3 milions, i a subsidis i altres prestacions, 850.700 milions d'euros, dels quals 812.600 milions d'euros corresponen a prestacions familiars, un 3,2% superior al de l'exercici precedent. Pel que fa a les despeses de gestió realitzades per la Seguretat Social, han experimentat un augment del 2,8% en despeses de personal.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook