L'Agència Tributària va realitzar durant l'any passat un total de 27.618 actuacions contra grans empreses, patrimonis de persones físiques, els abusos societaris i la lluita contra l'economia submergida que han destapat fins a 15.089 milions d'euros, xifra que representa un increment del 2% amb relació al 2017.

En conjunt, en el darrer any, va fer 1,5 milions d'actuacions de comprovacions de tributs intens, el què suposa un 6% més que el 2017, als quals s'hi ha d'afegir unes altres 45.0000 actuacions d'investigació i de caràcter auxiliar.

Actuacions en grans empreses

Destaquen les actuacions efectuades en relació amb grans empreses, multinacionals i grups fiscals (18.545), anàlisi patrimonial i societari (2.418), ocultació d'activitat i abusos de formes societàries (5.005) i dins de les destinades al control de les activitats econòmiques, les que s'ha determinat l'existència de vendes ocultes.

L'Agència Tributària va tancar l'any passat amb la liquidació de 347,5 milions d'euros a contribuents amb grans patrimonis en un total de 494 expedients, un 44% més que l'any passat. També dins de les actuacions més complexes hi ha les incloses en la fiscalitat internacional. L'oficina Nacional de Fiscalitat Internacional va participar en 98 comprovacions, que van donar lloc a detectar 4.200 milions d'euros, més del doble que l'any anterior per la conclusió de determinats expedients de volum «especialment rellevant», segons Hisenda.

De les actuacions en matèria de fiscalitat internacional, destaquen les realitzades en relació a les grans multinacionals del sector tecnològic, fins a 1.500 milions d'euros que van suposar la liquidació de quotes tributàries per import de 400 milions d'euros. Així mateix, ha assegurat bases imposables per als pròxims anys per un import estimat en més de 500 milions d'euros.