El mercat de l'habitatge està en franca recuperació a les comarques gironines, després s'hagi fet oficial que és una de les poques demarcacions espanyoles on s'ha donat un important creixement durant el juny i en el conjunt de l'any les transaccions s'han incrementat un 25%. El mateix percentatge que s'ha registrat en l'increment de vendes al juny respecte del mes de maig. Les comarques de Girona són l'única demarcació catalana on la compravenda de pisos ha augmentat en comparació fa un any, concretament un 2,3%, però en canvi la variació intermensual ha estat del 25,5%. Es van vendre 830 habitatges, dels quals 100 eren nous i 730 de segona mà i 795 lliures i 35 de protecció oficial.

Fins al juny, les operacions de compravenda d'habitatge a Girona han passat de 5.374 fins a 5.654, el que suposa un increment del 5,2%. No obstant això, en el conjunt del mercat, les operacions han passat de més de 9.000 a més de 111 en el primer semestre, un increment que supera el 25%.

Aquestes dades contrasten amb la tònica general. A Catalunya, la compravenda d'habitatges va patir un descens del 9,8% al juny respecte del mateix mes de l'any passat, fins a les 6.233 operacions, segons les dades provisionals de l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'INE. Es tracta de la xifra més baixa des del 2016, quan aleshores es van registrar 6.010 compravendes d'habitatge. Pel que fa a en comparació al maig, la caiguda es va accentuar un 18,1%. De les 6.233 operacions, 857 pisos eren nous i 5.376 eren de segona mà, mentre que tenint en compte el règim, 5.671 eren lliures i 562 de segona mà.

Per demarcacions, es van registrar caigudes a totes elles, excepte a les comarques de Girona. A la demarcació de Barcelona, es va registrar un descens en la compravenda de pisos del 12,1% en comparació el juny del 2018, amb 4.170 operacions, mentre que respecte del maig es va accentuar fins al 18,25%. Del total, 601 pisos eren nous i 3.569 de segona mà, mentre que 3.709 eren lliures i 461 de protecció oficial.

A la demarcació de Lleida, es van registrar 301 operacions de compravenda al juny, xifra que representa un descens del 22,6% en comparació al mateix mes de l'any passat. A més, és la caiguda més destacada dels quatre territoris catalanes. En relació al mes anterior, la caiguda va ser del 7,67%. Del total, 74 eren nous i 227 de segona mà, mentre que 261 eren lliures i 40 de protecció oficial.

A les comarques de Tarragona, es van vendre 932 habitatges al juny, el què suposa un descens del 3,5% en relació al mateix mes del 2018 i un 12,82% en relació al maig. Del total, 82 eren nous i 850 usats i 906 lliures i 26 de protecció oficial.

A Espanya, la compravenda d'habitatges va retrocedir un 9% el passat mes de juny en relació al mateix mes de 2018, fins a sumar 40.961 operacions. Amb aquesta caiguda, la compravenda d'habitatges torna a taxes interanuals negatives després d'haver augmentat un 1,1% al maig.

El retrocés registrat el juny va ser conseqüència del descens de les operacions sobre habitatges usats en un 9,2%, fins a 33.756 transaccions, i de la caiguda en un 7,8% en la compravenda d'habitatges nous, fins a 7.205 operacions.

El 90,9% dels habitatges transmesos per compravenda en el sisè mes de l'any van ser habitatges lliures i el 9,1%, protegits. La compravenda d'habitatges lliures va baixar un 8,5% al juny en taxa interanual, fins a sumar 37.236 transaccions, mentre que les operacions sobre habitatges protegits van caure un 13,6%, amb 3.725 transaccions.

En termes mensuals (juny sobre maig), la compravenda d'habitatges es va reduir un 13,9%, la pitjor dada en un mes de juny en els últims cinc anys.