El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) ha fet arribar a tots els grups amb representació al Parlament de Catalunya la seva oposició a la proposició de Llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat (APNB), perquè considera que tot i les peticions i propostes que s'han fet fins ara, la llei està a punt de ser aprovada sense un consens entre l'administració i els propietaris i associacions forestals del territori. El consorci creu necessària la figura d'una Agència que faciliti el desenvolupament de les polítiques de conservació i millora del medi natural, però lamenta que aquesta proposta presentada en la darrera legislatura s'ha fet «de forma precipitada» i per això ha topat amb l'oposició frontal del sector forestal i agrari.

L'entitat denuncia que l'actual proposició de llei sorgeix «sense un debat previ» amb les organitzacions agràries, i «menysté» les propostes d'un sector que és responsable de la gestió del 60% del territori català i del 52% de l'espai protegit pel programa Natura 2000. En aquest sentit, i «per dotar la Llei d'una visió realista», l'entitat avala la proposta de la Consellera Teresa Jordà, qui ha manifestat la necessitat d'unificar les competències en gestió del medi natural. Actualment els temes de conservació i gestió sostenible estan repartides entre el departament d'Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Pesca i el de Territori i Sostenibilitat, fet que està suposant un increment dels conflictes a nivell de gestió.

Des del consorci i les principals organitzacions forestals i agràries, denuncien que ja en el moment en què es va presentar la proposta de la llei el 2017, van enviar una sèrie de propostes que «no han tingut cap mena de resposta».