El 31% de les empreses europees valora que els riscos climàtics i ambientals són la principal amenaça per a la qual estan pitjor preparades les seves organitzacions, segons l'última edició de l'estudi «Global Risk Landscape 2019 Europa» de BDO.

Així, s'han recollit les valoracions de 90 alts executius d'empreses líders a Europa on es detalla que el dany a la reputació i al valor de marca (31%), la capacitat de finançament (30%) i la desacceleració econòmica mundial (30%) es presenten com les amenaces per a les quals compten amb menys capacitat de resolució.

L'informe de BDO destaca com els principals riscos el 2019 han canviat respecte al de l'any anterior. El 2018 va concloure que les principals amenaces per a les empreses europees eren els riscos reguladors i macroeconòmics. Aquests dos riscos segueixen sent qüestions rellevants per a les organitzacions europees, però els riscos de frau tecnològic i la desacceleració econòmica se situen entre les principals preocupacions.

L'estudi detalla que la principal preocupació de caràcter ambiental per a les empreses europees es basa en la implementació d'un model de gestió i de negoci que comporti baixes emissions de carboni, ja que la transició afecta moltes àrees de les operacions comercials de les companyies.

Mentrestant, l'amenaça mediambiental s'emmarca dins del pla de la UE que advoca per una Europa climàticament neutra en 2050, juntament amb altres objectius com la reducció de gasos d'efecte hivernacle i de carboni establerts per a 2020 i 2030.

Tot i això, apunta que tot i la gran incidència que comporta per a les empreses no afrontar els riscos ambientals, només un 19 per cent de les empreses ha tingut en compte en les seves avaluacions de riscos dels danys climàtics causats pels humans, mentre que un 20 % de les companyies ha registrat i contemplat els riscos climàtics virulents durant més de tres anys en els seus informes.