Tres mesos després de l'entrada en vigor del registre horari, la seva implantació avança tot i que persisteixen dubtes sobre quina és la millor manera de mesurar el temps de treball, i des de la Inspecció de Treball, que encara no ha imposat sancions, denuncien la manca de recursos per poder controlar el compliment de la norma.

Des del passat 12 de maig, totes les empreses tenen l'obligació legal de comptar amb un sistema de registre on consti l'hora d'entrada i sortida del lloc de treball de cada empleat de forma diària. El registre s'ha anat implantant en aquests tres mesos a moltes empreses i s'han signat acords, i tot i que persisteixen els dubtes sobre la millor fórmula per fer-ho, hi ha processos de negociació encara oberts i dificultats en alguns col·lectius.

«S'està complint però persisteixen dubtes i problemes en alguns col·lectius. S'està negociant amb els treballadors i es posa en marxa però s'han deixat sense resoldre aspectes importants», assenyala la directora de Relacions Laborals de la patronal CEOE, Rosa Santos. «A moltes companyies ja està implantat i a altres se segueix negociant», explica la presidenta del sindicat d'Inspectors de Treball, Ana Ercoreca, que fa un «balanç positiu» d'aquests tres mesos de la normativa, una reivindicació històrica del col·lectiu per tenir un element provatori en cas de frau. Tres mesos, reconeix, en els quals encara no s'han imposat sancions i la tasca de la Inspecció està sent més d'assessorar, sempre, això sí, que vegin la intenció de posar-lo en marxa (la multa per incompliment està entre els 626 i els 6.250 euros).

A Espanya, segons dades de l'última Enquesta de Població Activa (EPA), es van realitzar al segon trimestre 6 milions d'hores extraordinàries a la setmana, de les quals pràcticament la meitat, 2,9 milions, no es van pagar.