L'eina mòbil de BBVA Future Planner, que permet planificar el futur dels seus clients i no clients després de la vida laboral basada en l'estalvi, ha superat els 400.000 clients actius en els sis mesos que porta activa. Així mateix, del total dels usuaris que accedeixen a BBVA Future Planner, que se situen en 410.000, el 95% ho fa a través del mòbil, segons el banc.

Aquesta eina permet calcular una estimació de la pensió pública que rebrà cada cotitzant a partir del salari brut anual, nòmina mensual, edat i temps cotitzat, prenent com a inici de la vida laboral l'edat de 25 anys.

També realitza un càlcul de la capacitat d'estalvi actual. Aquesta xifra es pot personalitzar, incorporant els ingressos i despeses que s'ajustin millor a la situació econòmica de l'usuari.

D'aquesta manera, a través del big data, BBVA planteja tres possibles estils de vida futurs, com mantenir el nivell de vida actual, viatjar o gaudir de la família, i estima així quina quantitat es necessitaria estalviar per poder complir-los.

Simulació de la jubilació

La xifra que BBVA Future Planner proposa s'obté en calcular la suma de les quantitats relatives a la pensió simulada, l'estimació de les despeses mensuals que el client o no client podria tenir un cop finalitzi la seva vida laboral (càlcul en funció dels despeses de persones majors de 65 anys a dia d'avui) i la capacitat d'estalvi actual.