Mercadona ha reforçat la seva categoria de cerveses ampliant el seu nombre total de proveïdors de cervesa espanyols a 28, i els internacionals a 12, cosa que suma un total de 40, amb la incorporació, entre d'altres, de nombrosos proveïdors locals de cerveses artesanals. Mercadona va comprar 90 milions de litres de cervesa nacional més en l'útlim any, fins a arribar als 240 milions. Aquest volum s'ha traduït, paral·lelament, en un increment de les compres de matèria primera del camp espanyol per part dels seus proveïdors que, en el cas de l'ordi, ha augmentat en 14 milions de quilos més que el 2017. Alguns dels proveïdors nacionals i internacionals seran La Zaragozana, La Virgen, Mulhacén, Saint Omer, Martens, Birra Castello o Haacht.