UGT va reclamar a la Inspecció de Treball combatre l'ús per part de les empreses de «falsos becaris», és a dir, estudiants que assumeixen responsabilitats pròpies d'un empleat però sota condicions inferiors a les d'una contractació ordinària i fins i tot sense remuneració.

Ahir, militants d'Avalot-Joves d'UGT de Catalunya es van manifestar a Barcelona per criticar l'ús dels becaris com a «mà d'obra precària», que les empreses utilitzen per reduir els costos de la contractació de treballadors i que «sumi als becaris en situacions injustes, precàries i d'explotació laboral». Aquest fet, segons van afegir les joventuts del sindicat, repercuteix en la situació laboral del conjunt dels treballadors, especialment els joves. Van recordar igualment que la taxa d'atur juvenil d'entre 16 i 34 anys a Catalunya és del 26,3%, més del doble que la taxa d'atur global a la comunitat autònoma. UGT va presentar un informe amb els testimonis de diversos becaris, els quals asseguren que, a més de no rebre remuneració, realitzen treballs en llocs que no s'ajusten a la formació.